Spalio 2-oji – Lietuvos policijos diena

Spalį minime Angelų sargų – Lietuvos policijos – dieną. Šalies policija ne kartą įrodė, kad yra stipri ir profesionali. Žmogui sunkią ar pavojingą gyvenimo akimirką ji dažniausiai tampa vienintele atrama ir gynėja.

Lietuvos policijos tradicijos buvo kuriamos ne vieną dešimtmetį. Lietuvoje 1918–1924 m. kurta milicijos organizacija, dirbo milicininkai savanoriai. 1924 m. sausio 1 d. milicija oficialiai pervardyta į policiją. Jos veiklą reglamentavo to meto įstatymai ir statutai. Pagrindiniai jų: 1920 m. gegužės 14 d. Milicijos įstatymas, 1935 m. gegužės 19 d. Valstybinio saugumo departamento statutas, Policijos aplinkraščių sąvadas ir Instrukcija policijos tarnautojams.

Pirmoji policijos šventė Lietuvoje švęsta 1921 m. spalio 2 d.

Atkuriant nepriklausomos Lietuvos valstybės institucijas, 1990 m. gruodžio 11 d. priimtas Lietuvos Respublikos policijos įstatymas, sukurta jos vėliava, kurioje įrašyti žodžiai: „Įstatymas ir teisėtumas“. Spalio 2-ąja vėl švenčiama Policijos diena.

Pristatome keletą policijai skirtų leidinių greitą ir patogią prieigą suteikiančiame virtualaus kultūros paveldo portale www.epaveldas.lt:

Policija. 1922 m. rugsėjo 15 d. pasirodė pirmas mėnesinio laikraščio [žurnalo] numeris. Apie jį visuomenė atsiliepė įvairiai: vieni barė, kad jis esąs nereikalingas, nes jau leidžiamas rimtas žurnalas „Teisė“, kuris gali atlikti laikraščio uždavinius, kiti, priešingai, gyrė ir skatino leidinį tobulėti. Jame buvo spausdinamos statistinės ir kitokios žinios iš Lietuvos ir užsienio policijos veiklos. Laikraštis tapo įdomus ne tik policijai, bet ir plačiai visuomenei.

Kriminalinės žinios policijai: nemokamas „Policijos“ priedas. 
„Gyvenimas parodė, kad nusikaltimus aiškinant gali padėti kiekvienas asmuo ir kiekvienas gali susekti piktadarį. Piktadarius slėpti niekam nėra leista. Be to, pas kiekvieną yra noras sužinoti, išsiaiškinti tiesą ir atidengti įvykius, jaudinančius visuomenę.“ Taip rašoma pirmame laikraščio numeryje. Tikėtasi, kad šis laikraštis ne tik informuos ir įspės visuomenę apie gresiančius pavojus, bet kartu galės stoti į kova su nusikaltėliais.

Kauno miesto policijai žinotinų įstaigų ir asmenų adresų knygelė. Joje įvairių Kauno miesto įstaigų ir organizacijų adresai pateikiami atitinkamuose numeruotuose skyriuose, kurie spausdinami abėcėlės tvarka, pvz.: adresų biurai, advokatai, bankai ir t. t. Knygelės gale yra abėcėlinis Kauno miesto gatvių sąrašas, nurodyta, kurioje miesto dalyje ir policijos nuovadoje yra atitinkama gatvė. Prieš telefonų numerius pateikiamos santrumpos, pvz., g. st. c. – geležinkelių stotis. Tai – pagalba, kaip greitai surasti reikiamą įstaigą ar asmenį.

Administracijos organams ir policijai nusikalstamiesiems darbams tirti ir byloms kelti instrukcija. Policijos užduotis – žiūrėti, kad nė vienas nusikalstamas darbas neliktų nesusektas ir kad nusikaltėlis neišvengtų teismo.

1925 metų policijos kalendorius. Tai knygos pavidalo kalendoriai. Juose – minimos metų šventės, kur ir kada vyks turgūs, mugės ir kt. renginiai, šventės. Pateikiami pašto, telegrafo ir telefonų įstaigų adresai, sveikatos priežiūros įstaigos ir organizacijos, nurodoma, kur kreiptis pirmosios pagalbos įvykus nelaimingam atsitikimui ir kt. aktualiais klausimais. Kalendoriai buvo leidžiami iki 1938 metų.

Vidaus reikalų ministerijos pasienio policijos instrukcijos. Instrukcija patvirtinta vidaus reikalų ministro Zalkausko. Ją sudaro šie skyriai: Valstybės siena ir pasienio ženklai; Importas, eksportas ir kontrabanda; Apie sulaikytas prekes ir asmenis; Ginklo vartojimas; Santykiai pasienio policijos su muitine; Teisės ir drausmė ir kt.

Angelams sargams linkime sveikatos ir ištvermės darbe, kuris niekada nebus lengvas!

Logotipas

Sausis
P A T K Pn Š S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

YouTubeFacebookLinkedInInstagramFlickr