Naujai gautos teisės knygos Socialinių mokslų skaitykloje

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Socialinių mokslų skaityklos fondas papildytas naujomis knygomis lietuvių ir anglų kalbomis intelektinės, mokesčių, muitų teisės bei žmogaus teisių tematika. Trumpai jas pristatome.

Knygos viršelisGraham Dutfield, Uma Suthersanen. Dutfield and Suthersanen on global intellectual property law, 2020.

Tai antras knygos apie pasaulinę intelektinę nuosavybę leidimas, naudingas visiems, kurie domisi tarptautinėmis ir palyginamosiomis intelektinės nuosavybės teisės ir jos politikos aspektų perspektyvomis, taip pat specialistams, kuriems reikalinga nauja globalių intelektinės nuosavybės klausimų apžvalga.

Ištyrę įstatymų raidą ir esamą būklę, autoriai pateikia analizę, kaip skirtingo išsivystymo šalys apibrėžia savo teisines sistemas. Intelektinės nuosavybės teisės pristatymas globaliame kontekste pateikiamas pagal temą, o ne pagal intelektinės nuosavybės teisių tipą, kad būtų lengviau naudotis knyga ir iš jos mokytis. Tiriama intelektinės nuosavybės tarptautinėje arenoje daroma įtaka, pateikiamas tarpdisciplininis požiūris, atsižvelgiant į pasaulinę intelektinės nuosavybės įtaką prekybai, teisei, ekonomikai, technologijoms, žmogaus teisėms ir biologinei bei kultūrinei įvairovei, genetikai, medicinai.

Knygos viršelisAnnette Kur, Thomas Dreier. European intellectual property law: text, cases and materials, [2019].

Knyga apie pagrindines intelektinės nuosavybės teisės sritis, pradedant autorių teisėmis, patentais ir prekių ženklais, baigiant augalų veislių įvairovės įstatymais ir pramoninio dizaino apsauga ar sąsajomis su konkurencijos teise. Leidinyje remiamasi Europos Sąjungos institucijų dokumentais ir teisės aktais, pateikiamos įvairios ataskaitos ir teismų praktika, cituojami aktualūs dokumentai.

Knyga naudinga studentams ir dėstytojams, norintiems suprasti ir perteikti Europos intelektinės nuosavybės teisės pagrindus.

Knygos viršelisThe limits of human rights, 2019.

Knygoje profesorių ekspertų komanda išsamiai nagrinėja žmogaus teisių problemą iš daugelio disciplinų perspektyvos, analizuoja žmogaus teisių ribas, mėgina jas nubrėžti besikeičiančiame pasaulyje. Autoriai teigia, kad žmogaus teisių problemos labai susijusios su kitomis tarptautinės teisės sritimis, įstatymų leidyba ir teismais, politika. Atskirai aptariamos moterų teisės ir žmogaus teisės ginkluotų konfliktų metu, nacionalizmas, populizmas.

Knygos viršelisWalter Kälin, Jörg Künzli. The law of international human rights protection, 2019.

Knygoje pateikiama tarptautinės žmogaus teisių apsaugos pasauliniu ir regioniniu lygmenimis teisinė analizė. Aprašomi įvairūs žmogaus teisių gynimo, stebėjimo vykdymo mechanizmai, pradedant regioniniais žmogaus teisių teismais Afrikoje, Amerikoje, Europoje bei Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje ir baigiant Tarptautiniu Baudžiamuoju Teismu, Tarptautiniu Teisingumo Teismu. Knygoje į žmogaus teises žvelgiama kaip į teisės sampratą, nagrinėjančią pagrindinius žmogaus poreikius ir pažeidžiamumą, pabrėžiamas pilietinių ir politinių teisių vientisumas, ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės. Knygoje rašoma ir apie tarptautinių žmogaus teisių sąsajas su tarptautine humanitarine ir tarptautine baudžiamąja teisėmis.

Knygos viršelisKasper Dziurdź. Non-discrimination in tax treaty law and World Trade law: the impact of formal, substantive and subjective approaches, 2019.

Tai knyga apie nediskriminavimą mokesčių teisėje ir pasaulio prekybos teisėje. Šiame tyrime analizuojamos dvi nediskriminavimo sąvokos: nediskriminavimas pagal Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) taisykles ir atleidimas nuo dvigubo apmokestinimo pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) pavyzdinės pajamų mokesčio konvencijos 24 straipsnį.

Pateikiama išsami antidiskriminacinių taisyklių PPO ir tarptautinėje mokesčių teisėje apžvalga ir analizė, taip pat teismų praktikos komentaras dėl novatoriškos koncepcijos sprendžiant diskriminacijos atvejus, aptariama tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija mokesčių sutartyse, progresiniai mokesčių tarifai.

Knygos viršelisGediminas Valantiejus. Muitų teisinis reguliavimas tarptautinėje prekyboje tarp Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos, Rusijos Federacijos bei Indijos Respublikos: teoriniai ir praktiniai aspektai, 2019.

Knygoje nagrinėjami teoriniai tarptautinės, ES ir nacionalinės Lietuvos Respublikos muitų (muitinės) teisės struktūros bei funkcionavimo klausimai, pristatomos muitų ir kitų su jais susijusių importo mokesčių taikymo praktinės teisinės problemos, kylančios reguliuojant ES tarptautinę prekybą su Kinijos Liaudies Respublika, Rusijos Federacija, Indijos Respublika. Taip pat formuluojami ir išsamiai pagrindžiami siūlymai, kokių teisės priemonių reikėtų imtis, kad būtų užtikrintos sąžiningos ir atviros ES tarptautinės prekybos su šiomis valstybėmis sąlygos; pateikiama siūlymų, kaip turėtų būti reglamentuojami šie klausimai Lietuvos Respublikos ir ES teisėje.

Knyga naudinga mokesčių administratoriams ir mokestinius ginčus nagrinėjančioms institucijoms, teisės aktų leidėjams, verslo įmonėms, prekiaujančioms su minimomis šalimis ir kt.

Naujas knygas rasite Socialinių mokslų skaitykloje, III a., 334 kab.

Dėl teminės leidinių paieškos skaityklose galite kreiptis į informacijos paieškos konsultantus.

Maloniai laukiame.

Spalis
P A T K Pn Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

YouTubeFacebookLinkedInInstagramFlickr