Telefonas Klaustukas Sitemap
2020 m. spalio 15 d.

Įsigyti kalbininko Aleksandro Teodoro Kuršaičio dokumentai

Gavusi finansinę paramą iš Lietuvos kultūros tarybos, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 2020 metais įsigijo dalį Aleksandro Teodoro Kuršaičio archyvo. Jame – nepublikuoti ir iki šiol mažai žinomi rankraščiai: asmens, studijų, profesinės veiklos dokumentai, apimantys laikotarpį nuo 1876 iki 1944 metų.

Aleksandras Teodoras Kuršaitis (1857–1944) – garsios Mažosios Lietuvos giminės atstovas, kalbininkas, pedagogas, visuomenininkas, lietuvininkų kultūros puoselėtojas. Baigė Karaliaučiaus universitetą, dirbo mokytoju Tilžės gimnazijoje, vadovavo Lietuvių kalbos seminarui. Redagavo ir papildė Erdmanno Juliaus Schiekoppo lietuvių kalbos gramatikos antrą leidimą (1901–1902), parengė mokomąją trijų dalių knygelę „Lietuviški skaitiniai“ (1911–1913), talkino rengiant dėdės Frydricho Kuršaičio žodyno (1883) ir Hugo Šojaus lietuvių pasakų rinkinio „Pasakos apie paukščius“ (1913) leidimus. Buvo aktyvus Mažosios Lietuvos draugijų narys, paskutinysis Lietuvių literatūros draugijos pirmininkas ir šios draugijos leidinio redaktorius, spaudos bendradarbis. Rinko kalbinę, etnografinę, folklorinę medžiagą ir visą savo gyvenimą paskyrė plataus lietuvių–vokiečių kalbų žodyno rengimui.

Tarp įsigytų A. T. Kuršaičio dokumentų – Karaliaučiaus universiteto studijų knygelė, pasas, egzaminų komisijos pažyma, pedagoginę praktiką Įsruties gimnazijoje liudijantis raštas, paskyrimas dirbti mokytoju Tilžės gimnazijoje, studijų patarėjo laipsnio suteikimo raštas. Unikalūs yra Tilžės mokytojo ir Lietuvių kalbos seminaro vadovo parengti lietuvių kalbos užsiėmimų mokomosios medžiagos sąsiuviniai, moksleivių sąrašas su jų žinių įvertinimo pastabomis. Nuo šiol bibliotekoje bus saugomi ir A. T. Kuršaičiui rašyti kalbininko Jurgio Gerulio bei germanisto Konrado Burdacho laiškai.  

Išsamiau A. T. Kuršaičio dokumentai pristatomi filmuke.