Telefonas Klaustukas
2020 m. gruodžio 28 d.

Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II metus palydint

2020 metais buvo minimos šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II gimimo 100-sios metinės. Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė šiuos metus šventojo Jono Pauliaus II metais, pabrėždamas, kad šventasis Jonas Paulius II – pirmasis Lietuvą aplankęs popiežius, kurio vizitas 1993 metais suteikė didelę moralinę ir diplomatinę paramą nepriklausomybę atgavusiai Lietuvai. Šis popiežius ne kartą reiškė dėmesį ir palankumą mūsų šaliai, savo veikla ir autoritetu prisidėjo prie laisvės siekio, vertybinių Lietuvos pokyčių.

Šventasis Jonas Paulius II gerai žinomas kaip popiežius, Visuotinės Bažnyčios ganytojas, viena iškiliausių istorinių asmenybių ir mažiau žinomas kaip kūrėjas ir rašytojas. Dar prieš tapdamas popiežiumi Karolis Voityla rašė poeziją ir publicistiką, tapęs bažnyčios hierarchu – religinio turinio knygas, filosofinius ir Dievą šlovinančius kūrinius, pontifikato metu paskelbė 14 enciklikų. Kviečiame susipažinti su į lietuvių kalbą išverstomis ir Lietuvoje išleistomis Jono Pauliaus II knygomis.

Priešais juvelyro parduotuvę – 1939 m. parašė pjesę, kurios paantraštė – meditacija apie santuokos sakramentą, protarpiais perauganti į dramą. Originalios formos pjesėje gvildenamos šeimos, meilės slaptingumo sampratos. Personažų monologuose kasdieniškais žodžiais išsakomos nekasdieniškos, pakylėtos mintys.

Asmuo ir veiksmas – pagrindinis K. Voitylos filosofinis veikalas. Šioje knygoje tiriamas žmogus ir jo veikimas. Nors knygos struktūra filosofinė, jos ekleziologinė intencija primena, kad tai didžio religijos veikėjo kūrinys. Kita vertus, filosofo veikalas, net jei filosofas tampa popiežiumi, lieka atviras tikinčiųjų ir netikinčiųjų racionaliai kritikai.

Meilė ir atsakomybė – knyga apie vyro ir moters santykių gelmę, skirta visiems trokštantiems gilintis į dvasingos meilės prigimtį ir paslaptis. Krokuvos arkivyskupo kardinolo K. Voitylos knyga pirmą kartą išleista Lenkijoje 1960 metais nepraranda aktualumo ir šiomis dienomis.

Atmintis ir tapatybė – paskutinė  Šventojo Tėvo knyga. Jos pagrindu tapo 1993 metais vykę pokalbiai su lenkų intelektualais filosofais Jozefu Tischneriu ir Krzysztofu Michalskiu, kurie pasiūlė popiežiui istoriškai ir filosofiškai paanalizuoti nacizmo ir komunizmo diktatūras. Remdamasis šiais pokalbiais, Jonas Paulius II praplėtė apmąstymą ir taip atsirado knyga, kurioje aptariamos žmonijos likimą nulėmusios temos.

Žengiant per vilties slenkstį – pirmoji autobiografinė Jono Pauliaus II knyga, pasklidusi pasaulyje milijoniniu tiražu. Jos pagrindu tapo interviu, kurį popiežius davė italų žurnalistui ir rašytojui Vitorijui Mesoriui. Jono Pauliaus II atsakymai į užduotus klausimus leidžia pamatyti asmeninį popiežiaus gyvenimą ir jo didžiulę meilę žmonėms. „Nebijokite“ – tai pagrindinė drąsinanti mintis, kurią popiežius perdavė žmonėms šia knyga.

Dovana ir paslaptis – Šventojo Tėvo prisiminimų knyga apie savo gyvenimo kelią į kunigystę, švenčiant tarnystės auksinį jubiliejų. Joje atsiminimų forma apmąstomi giliausi ir asmeniškiausi išgyvenimai.

Kelkitės, eime! – autobiografinės knygos „Dovana ir paslaptis“ tęsinys nuo 1958 metų, kai buvo konsekruotas vyskupu švenčiant 45 metų vyskupystės ir 25 metų pontifikato jubiliejų (2004 m.). Tai knyga apie pašaukimą, dėl kurio tenka patirti ne tik daug džiaugsmo, bet ir nemažai vargo.

Mano maldos – Jono Pauliaus II maldos – žmogiškai jautrios ir pilnos dvasinės jėgos bei tikėjimo aistros, atskleidžiančios gyvas jo reakcijas į pasaulio įvykius, liudijančios meilę kenčiančiam žmogui ir susirūpinimą juo. „Žmogaus malda tampa pilnatviška, kai jis leidžia Dievui dalyvauti maldoje“, – rašė Jonas Paulius II.

Pamokymai gyvenimui – tai popiežiaus Jono Pauliaus II ganytojiška išmintis, padedanti būti ištikimais krikščionimis išmėginimų pilname pasaulyje. Trumpos iškalbingos ištraukos, atrinktos iš popiežiaus raštų ir kalbų, drąsina ieškoti gyvo tikėjimo.

Šias ir kitas knygas verta paskaityti ir nelaikantiems savęs katalikais. Sąrašą dokumentų, esančių Nacionalinėje bibliotekoje apie šventąjį popiežių, rasite čia. Registruoti bibliotekos skaitytojai knygas iš Laisvalaikio ir Bendrųjų fondų bei Vaikų ir jaunimo literatūros departamento fondo gali pasiskolinti į namus.

„Visada kildavo sunkumų sprendžiant nelengvą dilemą – ką skaityti. Bandydavau išsirinkti tai, kas svarbiausia, nes leidyklos siūlo gausybę knygų. Ne visos iš jų yra vertingos ar naudingos, todėl reikia mokėti pasirinkti arba paprašyti patarimo, ką vertėtų perskaityti.“ (Iš knygos „Kelkitės, eime!“ Jonas Paulius II).