Telefonas Klaustukas
2020 m. gruodžio 31 d.

Dr. Mindaugas Tamošaitis pristato politinę Mykolo Sleževičiaus biografiją

Istorikas dr. Mindaugas Tamošaitis knygoje „Atsisakęs būti Lietuvos diktatoriumi. Mykolo Sleževičiaus politinė biografija“ primena Lietuvai itin svarbią asmenybę ir akcentuoja iškilaus politiko indėlį į mūsų šalies demokratiją.

Mykolas Sleževičius – garsus XX amžiaus pradžios politikas, suvaidinęs svarbų vaidmenį Lietuvos demokratijos istorijoje. Teisininkas, redaktorius, aktyvus visuomenininkas buvo vienas iš pradininkų, išdrįsusių Rusijoje kelti mintį apie Lietuvos atsiskyrimą. Už tai jis buvo pašalintas iš Lietuvos socialistų liaudininkų partijos. M. Sleževičius buvo Vyriausiosios lietuvių tarybos Rusijoje pirmininkas. Grįžęs į Lietuvą vadovavo Laikinosios vyriausybės Ministrų Kabinetui.

1918-ųjų pabaigoje sovietams artėjant prie mūsų šalies, M. Šleževičiui buvo siūloma įvesti diktatoriaus valdžią, tačiau politikas, visą savo gyvenimą pasisakęs už demokratines vertybes, tokios minties atsisakė. Vis dėlto jis sutiko vadovauti koalicinei Lietuvos vyriausybei. Toks politiko sprendimas reiškė, kad bus užtikrinti Nepriklausomybės akte numatyti demokratiniai nuostatai. Vykstant kovai dėl šalies nepriklausomybės jis ragino savanorius stoti į Lietuvos kariuomenę.

M. Sleževičius prie Lietuvos vyriausybės vadovo vairo stojo ne kartą – visada itin sudėtingomis politinėmis sąlygomis. Visą gyvenimą politikas skatino laisvės siekį, būdamas valdžioje puoselėjo demokratines vertybes, kritikavo autoritarinį režimą, vėliau buvo dėl to persekiojamas.

Knygoje „Atsisakęs būti Lietuvos diktatoriumi. Mykolo Sleževičiaus politinė biografija“ istorikas dr. M. Tamošaitis nagrinėja politiko darbą įvairiais tarpsniais. Biografija apima politinio kelio pradžią, veiklą Pirmojo pasaulinio karo metais, Lietuvos ministro pirmininko pareigas, darbą Steigiamajame Seime, vėlesnę kovą prieš autoritarinį valdymą. M. Sleževičius dirbo kartu su prezidentu Kaziu Griniumi, daug metų buvo valstiečių liaudininkų lyderiu ir svarbiu Lietuvos politiku.

Įvairios istorinės knygos daug kalba apie Antano Smetonos Lietuvą, o M. Tamošaitis bando užpildyti tam tikras spragas ir pateikia knygą apie iškilų politiką M. Šleževičių, kuris buvo neatsiejamas nuo XX amžiaus pirmosios pusės politinių įvykių ir paliko itin ryškų pėdsaką. Pasakojimas pateikiamas chronologine tvarka, daugiausia dėmesio skiriama mažiau ištirtiems ar nevienareikšmiškai vertintiems šio politiko veiksmams.

Dr. M. Tamošaitis – istorikas, pedagogas, rašytojas, dėstytojas. Jis sudarė keliolika mokyklinių istorijos vadovėlių, parengė kitos mokomosios medžiagos, taip pat išleido kelias istorines knygas.

Knygą išleido Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.

Dr. M. Tamošaitį kalbino Nacionalinės bibliotekos Valstybingumo centro vadovas Matas Baltrukevičius.