Kultūros paveldo portale – pirmoji lietuvių dailės paroda

Virtualioje kultūros paveldo portale www.epaveldas.lt rasite dar 1907-aisiais Vilniuje surengtos Pirmosios lietuviškos parodos katalogą.

Daugelis ano meto lietuvių dailininkų gyveno ir studijavo užsienyje – Paryžiuje, Krokuvoje, Sankt Peterburge, tad jiems iškilo poreikis sukurti organizaciją, kuri vienytų lietuvių menininkus, remtų juos materialiai tiek moksle, tiek kūryboje, rūpintųsi parodų organizavimu bei dailės leidiniais.

Pirmasis šią mintį išsakė skulptorius Petras Rimša. 1906 m. balandžio 6 d laikraštyje „Vilniaus žinios“ jis rašė apie būtinybę tokiai draugijai atsirasti. bei numatė konkrečią organizacinę formą – parodą.

Tų pačių metų vasarą į Vilnių iš Paryžiaus grįžęs Antanas Žmuidzinavičius subūrė parodos rengimo grupę. Buvo sudarytas komitetas, kurio pirmininku paskirtas Jonas Basanavičius. Komitetas parengė „Atsišaukimą į visuomenę“ – kvietimą siųsti eksponatus bei aukas būsimai parodai ir išplatino jį tarp užsienyje gyvenančių lietuvių kilmės dailininkų, draugijų, išsiuntė Prancūzijos, Anglijos, JAV, Rusijos, Lenkijos laikraščių redakcijoms.

Petro Vileišio siūlymu būsimai parodai skirtos patalpos Vileišių rūmuose. Pagaliau, sukaupus pakankamai eksponatų (profesionalių dailininkų kūrinių, provincijos inteligentų ir dvasininkų surinktų liaudies amatų dirbinių), pradėta rengti parodą. Ekspoziciją rengė, paveikslus kabino ir dailės darbus dėliojo patys kūrėjai: Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, A. Žmuidzinavičius ir P. Rimša. Parodos katalogai išspausdinti lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis.

1907 m. sausio 9 d. atidarytoje parodoje dalyvavo 23 profesionalūs dailininkai ir architektai, tarp jų: M. K. Čiurlionis, A. Žmuidzinavičius, Kazimieras Stabrauskas, Jonas Danauskas, Antanas Jaroševičius, Petras Kalpokas, P. Rimša, Juozas Zikaras, Kazimieras Ulianskis bei 68 kaimo meistrai. Eksponuoti 242 aliejumi ir akvarele tapyti kūriniai, piešiniai, architektūros projektai, skulptūros darbai ir 206 tautodailės dirbiniai. Parodoje pirmą kartą viešai eksponuota M. K. Čiurlionio tapyba. Dailės paroda veikė iki 1907 m. vasario 15 d. Ji sulaukė didelio pasisekimo: ją aplankė daugiau nei 2000 žiūrovų, ne mažesnis buvo ir spaudos dėmesys.

Praėjus pusmečiui po parodos, 1907 m. rugsėjo 15 d. sušauktas steigiamasis posėdis, kurio metu įsteigta 15 narių jungianti organizacija – Lietuvių dailės draugija. Jos pirmininku tapo A. Žmuidzinavičius.

Pirmosios lietuviškos parodos katalogą galima pavartyti kultūros paveldo portale www.epaveldas.lt. Taip pat pasigrožėti parodos dalyvių kūrinių nuotraukomis:

Sausis
P A T K Pn Š S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

YouTubeFacebookLinkedInInstagramFlickr