Telefonas Klaustukas Sitemap
2021 m. vasario 18 d.

Nacionalinė biblioteka atnaujino mokslo žurnalų publikavimo ir sklaidos strategijas

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka atnaujino savo leidžiamų mokslo žurnalų publikavimo ir sklaidos strategijas. Persvarstyti žurnalo „Parlamento studijos“ ir naujai kuriamo mokslo žurnalo „Aktualu rytoj“ leidimo konceptualūs metmenys, sudarytos naujos sudėties tarptautinės redakcijos kolegijos, iš esmės atnaujinta žurnalo „Parlamento studijos“ žiniatinklio svetainė. Netrukus vartotojus pasieks ir naujas Nacionalinės bibliotekos produktas – recenzuojamas, dvikalbis, skaitmeninis mokslo žurnalas „Aktualu rytoj“.

„Nacionalinė biblioteka, pertvarkydama mokslo tiriamosios veiklos planavimą, mokslo leidybą išskiria kaip prioritetinę veiklą. Tikime, kad abu atnaujinti akademiniai žurnalai svariai prisidės prie profesionalios mokslo rezultatų sklaidos. Nuo šiol abu mokslo žurnalai bus publikuojami naudojant OJS (Open Journal Systems) elektroninio publikavimo platformą, o įdiegtos inovacijos leis ne tik pagerinti žurnalų publikavimo kokybę, pasiekiamumą, bet ir palengvins informacijos indeksavimą ir pateikimą paieškos sistemoms“, – sakė bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas.

Nacionalinė biblioteka žurnalą „Parlamento studijos“ leidžia nuo 2004 metų. Šio mokslo žurnalo misija – skatinti ir plėsti demokratinės valdysenos, parlamentarizmo, politinės kultūros tyrimus. Jame bendradarbiauja politikos analitikai, istorikai, sociologai, kalbotyros, teisės mokslininkai, politinės komunikacijos mokslo krypties autoriai. Skelbiami įvairūs mokslo darbai, šaltiniai, kronikos, pranešimai.

Žurnalas „Aktualu rytoj“ bus kuriamas nuo 1993 m. Nacionalinės bibliotekos leistų periodinių mokslinių straipsnių rinkinių „Bibliografijos žinios“ ir „Bibliografija“ pagrindu. Bibliotekos mokslo taryba iš esmės peržiūrėjo žurnalo koncepciją. Nutarta plėsti žurnalo interesų lauką: greta bibliografijos, informacijos tvarkybos tyrimų jame bus skelbiami straipsniai ir studijos informacinės aplinkos saugumo, medijų ir informacinio raštingumo, informacijos politikos ir komunikacijos procesų, metodologijos klausimais. Kinta žurnalo formatas – nuo šiol jis pasieks skaitytojus tik skaitmeniniu pavidalu.

Siekiant orientuotis į aukščiausio, tarptautinio lygmens akademinę kokybę, pertvarkyta ir abiejų žurnalų straipsnių recenzavimo tvarka. Abu leidiniai liks visiškai nemokami straipsnius juose norintiems skelbti mokslininkams. Sukurtos naujos žurnalų svetainės atitinka visus akademinės klasės žurnalams keliamus reikalavimus ir tenkina prestižinių mokslo duomenų bazių kokybės kriterijus: suderintas skelbiamų kūrinių licencijavimas, tarptautinis numeravimas, adresavimas,  maketas ir kt.

Abiejų žurnalų elektroninės versijos yra nemokamos ir laisvai prieinamos.