Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
Naujienos iliustracija 2021 m. kovo 30 d.

Suformuota nauja Nacionalinės bibliotekos Mokslo taryba

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Mokslo taryba yra patariamoji institucija, kurios pagrindinė funkcija – patarti Nacionalinės bibliotekos generaliniam direktoriui strateginiais valdymo, mokslo tiriamosios veiklos ir plėtros klausimais. Mokslo taryba padeda spręsti ir kitus veiklos klausimus, prisideda prie pagrindinių Nacionalinės bibliotekos uždavinių įgyvendinimo. Pasibaigus 2018–2021 m. laikotarpiui iš Kultūros ministerijos, Vilniaus universiteto, Lietuvos mokslų akademijos, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos, Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos deleguotų atstovų kadencijai, suformuota naujos sudėties Mokslo taryba. Į ją įeina:

  •  Rimantas Mikaitis – Kultūros ministerija, viceministras.
  •  Dr. Rūta Pileckaitė-Vasilienė – Kultūros ministerija, Atminties institucijų politikos grupės vadovė.
  •  Prof. dr. Jūras Banys – Lietuvos mokslų akademija, prezidentas.
  •  Prof. dr. Romas Baronas– Lietuvos mokslo taryba, pirmininkas.
  •  Prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda – Vilniaus universitetas, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto direktorius.
  •  Dr. Vydas Dolinskas – Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktorius.
  •  Monika Garbačiauskaitė-Budrienė – LRT generalinė direktorė.
  •  Gytis Lukšas – kino režisierius, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas.
  •  Prof. dr. Lauras Bielinis – Vytauto Didžiojo universitetas, politologas.
  •  Doc. dr. Virgis Valentinavičius – Mykolo Romerio universitetas, Komunikacijos institutas, politologas.

Tarybą sudaro dešimt narių: du Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos atstovai, iš kurių vienas – kultūros viceministras, ir aštuoni institucijų ar organizacijų, susijusių su Nacionaline biblioteka strateginėmis veiklos sritimis, interesais, partnerystės ar bendradarbiavimo susitarimais, atstovai.

Mokslo taryba yra kolegiali patariamoji institucija. Jos paskirtis – atlikti ekspertų teikiamą konsultacinę funkciją bibliotekos veiklos bei plėtros klausimais. Tarybos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio.