Telefonas Klaustukas Sitemap
2021 m. kovo 31 d.

Naujas Nacionalinės bibliotekos partneris – Vilniaus politikos analizės institutas

Kovo 31 d. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas ir Vilniaus politikos analizės instituto (VPAI) direktorė Virginija Būdienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Institucijos sutarė bendradarbiauti politikos tyrimų ir analizės, neformaliojo švietimo, kultūros, informacinio ir medijų raštingumo srityse naudojant turimą patirtį, kompetenciją, žmogiškuosius bei techninius išteklius.

„Nuolat ieškome naujų galimybių, iššūkių ir patirčių. Kaip šiuolaikinė, moderni organizacija pastoviai investuojame į abipusiškai naudingą dalykinį bendradarbiavimą ir informacinius mainus. Bendradarbiavimą su savo partneriais Nacionalinė biblioteka laiko svarbiu veiksniu, kuris lemia visos organizacijos veiklos kokybę ir skatina įstaigą tobulėti“, – sakė bibliotekos vadovas.

Sutartis numato galimybes pagal poreikį kviesti darbuotojus skaityti paskaitas kitos įstaigos vykdomuose seminaruose; kviesti darbuotojus, kaip ekspertus ir konsultantus, atlikti bendrus mokslinius taikomuosius tyrimus; sudaryti sąlygas darbuotojams, kaip ekspertams ir konsultantams, dalintis žiniomis ir patirtimi socialinio partnerio organizuojamuose renginiuose ir mokymuose; sudaryti sąlygas VPAI ir Nacionalinės bibliotekos darbuotojų profesiniam bendradarbiavimui; vykdyti aktualios informacijos mainus bei sklaidą ir kt.

„Vilniaus politikos analizės institutas tyrinėja ir analizuoja viešąją politiką bei skleidžia tyrimų, analizės išvadas, tyrinėja ir analizuoja medijas, rengia medijų ir informacinio raštingumo mokymus, seminarus, organizuoja forumus, todėl bendradarbiavimas su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka suteikia bendrų galimybių stiprinti veiklas, kurios prisideda prie Lietuvos visuomenės atsparumo dezinformacijai, medijų raštingumo bei kritinio mąstymo ugdymo“, – sakė VPAI direktorė Virginija Būdienė.