Telefonas Klaustukas Sitemap
2021 m. balandžio 7 d.

Amerikos bibliotekų asociacija: 2020 m. bibliotekos aktyviau kovojo su melagingomis žiniomis ir diskriminacija

Amerikos bibliotekų asociacija (ALA) išleido Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) bibliotekų specialiąją ataskaitą „COVID-19, bibliotekų bendruomenių atsparumas, ryžtas ir naujovės precedento neturinčiomis aplinkybėmis“. JAV bibliotekų ataskaita kasmet skelbiama Nacionalinės bibliotekų savaitės metu, balandžio 4–10 dienomis. Šių metų dokumente daugiausia dėmesio skiriama koronaviruso poveikiui visų tipų bibliotekoms per praėjusius kalendorinius metus.

„Vertinant Amerikos būklę per bibliotekų veiklos prizmę, matome, kad 2020-ieji buvo metai, kai esant daugybei ekstremalių situacijų bibliotekų specialistai atsiliepė į kvietimą tarnauti visuomenės poreikiams, ir metai, kai bibliotekų darbuotojai ir vėl pasirodė esą būtini kaip „pirmieji restauratoriai“ arba „antrieji reaguotojai“. Tai buvo bibliotekų galimybių metai. Bibliotekos palaikė tokius ryšius su amerikiečiais, kurie dar labiau suartino bendruomenes. Pastatai galėjo būti užverti, bet bibliotekos niekada nebuvo uždarytos“, – sakė ALA prezidentas Julius C. Jeffersonas Jaunesnysis.

Ataskaitoje skelbiama, kad 2020 m. visų tipų bibliotekos, siekdamos patenkinti savo bendruomenių poreikius, reagavo į COVID-19, JAV nacionalinės finansų krizės ir socialinių neramumų padarinius. Reikšmingas bibliotekų darbo indėlis, įskaitant tikslių JAV gyventojų surašymo duomenų palaikymą, kovą su politine dezinformacija, laisvų ir sąžiningų rinkimų palengvinimą.

„Rašyti ataskaitą apie pandemijos poveikį bibliotekoms, kol mes vis dar esame šitoje realybėje, yra panašu į skrydį lėktuvu dar jį statant. Mes žinome kad negalime užfiksuoti visko, kas įvyko 2020 m. Vietoj to tikimės pateikti tikrovės momentą, kuris gali paskatinti pokalbiams, apmąstymams ir galiausiai veiksmams. Ši istorinė ataskaita taip pat yra apie pokyčius ir atkaklumą. Tikimės, kad ataskaita paskatins įvertinti esminį bibliotekų vaidmenį pasaulyje ir įtikins atsakingas valdžios institucijas imtis veiksmų, kad padėtų joms klestėti“, – specialiosios ataskaitos prasmę įvertino ALA Komunikacijos ir rinkodaros biuro direktorė Stephanie Hlywak.

Bibliotekos taip pat praplėtė galimybes tiems bendruomenių nariams, kurie neregėtu ir neapibrėžtu laikotarpiu susidūrė su darbo praradimu, sveikatos priežiūros krize, nuotoliniu darbu ir mokymusi.

Bibliotekos atliko svarbų vaidmenį naikinant skaitmeninę atskirtį, kuri tapo dar akivaizdesnė pandemijos metu. Ataskaitoje cituojamų tyrimų rezultatai rodo, kad reikšmingam JAV gyventojų sektoriui trūksta prieigos prie kompiuterių ir plačiajuosčio interneto ryšio bei skaitmeninio raštingumo įgūdžių, reikalingų naršyti internete ir etiškai naudoti tokias komunikacijos platformas kaip „Zoom“ ir socialinę žiniasklaidą. Daugelis bibliotekų paliko belaidį internetą veikti, net kai jų pastatai buvo uždaryti, kad žmonės, priartėję prie bibliotekų pastatų, galėtų naudotis nemokamu internetu. Koronavirusas suteikė postūmį ir klaidingos informacijos potvyniui. Bibliotekų darbuotojai stengėsi slopinti klaidingą informaciją apie COVID-19, aktyviai kovojo prieš įsiplieskusią ksenofobiją ir ypač sinofobiją (neracionalią baimę, netoleranciją, neapykantą Kinijai ir kinams). Per visus 2020 metus bibliotekininkai reagavo į klaidingą informaciją apie vakcinas, gyventojų surašymą, JAV prezidento rinkimus, palaikė judėjimo „Black Lives Matter“ iniciatyvas. 

Specialioje ataskaitoje daug dėmesio skiriama intelektinei laisvei (kiekvieno asmens teisei be apribojimų ieškoti ir gauti informaciją iš visų šaltinių). ALA Intelektinės laisvės biuras (OIF) stebi bandymus uždrausti ar apriboti prieigą prie knygų visoje šalyje ir informuoja visuomenę apie cenzūros pastangas bibliotekose ir švietimo įstaigose. Pateikiami tokie statistiniai duomenys: per 2020 m. bandymai cenzūruoti paveikė daugiau nei 273 knygas. Knygų draudimus iniciavo 50 proc. tėvai; 20 proc. – globėjai; 11 proc. – valdyba / administracija; 9 proc. – politinės / religinės grupės; 5 proc. – bibliotekininkai / mokytojai; 1 proc. – studentai.

Daugėjo reikalavimų pašalinti tas knygas, kuriose kalbama apie rasizmą ir rasinį teisingumą, kuriose dalijamasi juodaodžių, čiabuvių ar kitų rasių žmonių istorijomis, taip pat cenzūruojamų leidinių sąraše dominavo knygos, kuriose rašoma apie LGBTQ+ bendruomenės žmonėms rūpimus klausimus. „Knygos mus vienija. Jos atveria sienas ir kuria ryšius tarp skaitytojų. Cenzūra mus skaldo ir sukuria kliūtis. Kaip teigiama JAV Bibliotekos teisių įstatymo III straipsnyje, „vykdydamos savo pareigą teikti informaciją ir sudaryti sąlygas švietimui, bibliotekos turėtų užginčyti cenzūrą“, – rašoma ataskaitoje. 

10 populiariausių 2020 m. JAV uždraustų knygų sąrašas ir išsamus specialiosios ataskaitos tekstas.