Telefonas Klaustukas Sitemap
Naujienos iliustracija 2021 m. balandžio 26 d.

Nacionalinė biblioteka plėtoja parlamentines informacines paslaugas

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, įgyvendindama parlamentinio aprūpinimo funkciją, parengė naują strategiją bei metodiką, pagal kurią rengiama informacinė produkcija valstybės pareigūnams. Lygia greta tiriant visuomenės grupių, socialinių institutų informacijos ir komunikacijos procesus – leidybą ir skaitybą, 2021 m. kovą atlikta išsami Lietuvos regioninės periodikos leidinių redakcijų apklausa, kuria siekta surinkti duomenis, leidžiančius įvertinti dabartinę regionų žiniasklaidos ūkinę ir organizacinę padėtį, pandemijos padarinius, konceptualius regionų medijų ypatumus. Šie duomenys vertingi ir moksliniu-teoriniu požiūriu, jie leidžia formuluoti argumentuotas išvadas įstatymų leidėjui, nusakančias dabartinį visuomenės informavimo procesą, jo būklę regionuose.

Remiantis per apklausą surinktais duomenimis, juos apibendrinant, parengtos dvi analitinės apžvalgos Nacionalinės bibliotekos analitinių kūrinių užsakovams ir gavėjams. Pirma sutelkta į ūkinius ir organizacinius, tiesioginių pandemijos padarinių klausimus; antra fokusuojamasi į konceptualią dimensiją: kaip regioninė žiniasklaida supranta savo misiją ir vaidmenį, kokie konkretūs etikos, patikimumo, nepriklausomybės nuo verslo ir politikos procesai stebimi.

Kiekvieną savaitę Nacionalinė biblioteka, stambiausia Lietuvoje viešosios informacijos duomenų kaupėja, saugotoja bei rengėja, tęstinės viešojo diskurso stebėsenos pagrindu pateikia valstybės institucijoms vidutiniškai 10–11 informacinių apžvalgų ir analitinių kūrinių.