Telefonas Klaustukas Sitemap
Naujienos iliustracija 2021 m. gegužės 12 d.

Apie 2020 m. vaikų ir paauglių knygų leidybą

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros ekspertai parengė kasmetinę 2020 m. vaikų ir paauglių knygų leidybos apžvalgą. Nors koronaviruso pandemija paženklinti 2020-ieji buvo nelengvi, smarkiai sujaukę įprastą gyvenimo ritmą, jie buvo palankūs skaityti. O ir geros vaikų literatūros pernai išleista pakankamai – bendras išleistų knygų skaičius nesiskiria nuo ankstesnių laikotarpių – iš viso 560 pavadinimų.

Apžvalgoje analizuojamas leidyklų aktyvumas leidžiant knygas vaikams ir paaugliams, aptariamas grožinės ir pažintinės literatūros santykis, apžvelgiama pažintinių knygų leidyba pagal tematiką. Grožinė literatūra klasifikuojama pagal amžiaus grupes. Iš pateiktų duomenų matyti, kad didžiausią knygų srauto dalį sudaro ankstyvajam skaitymui skirti leidiniai (40 proc.), vaikų ir paauglių knygos sudaro atitinkamai po 30 proc. Taip pat apžvalgoje 2020 m. išleistos knygos skirstomos į lietuvių ir užsienio autorių kūrinius. Lietuvių originalioji kūryba – paveikslėlių knygos, eilėraščiai, realistiniai pasakojimai ir apysakos, literatūrinės pasakos, fantasy žanro ir pažintinio pobūdžio knygos – sudaro apie 32 proc. Dominuoja verstinė literatūra, pernai sulaukta vertimų iš 14 pasaulio kalbų. Daugiausia verčiama iš anglų kalbos – tai sudaro daugiau nei pusė visų vertimų.

Kviečiame išsamiau susipažinti su 2020 m. vaikų ir paauglių knygų leidybos situacija.