Telefonas Klaustukas Sitemap
2021 m. gegužės 21 d.

Knygų rekomendacijos Pasaulinei kultūrų puoselėjimo dienai

Nuo 2002 m. gegužės 21-oji UNESCO sprendimu paskelbta Pasauline kultūrų puoselėjimo diena. Jungtinių Tautų Organizacijos paskelbtoje deklaracijoje „Savitumas, įvairovė ir pliuralizmas“ išsikeltas pagrindinis tikslas – išlaikyti tautų savitumą, įvairovę, laisvę ir bendradarbiavimą.

Šios dienos proga skiriame dėmesį kultūriškumui ir rekomenduojame šiuos portalo ibiblioteka.lt leidinius.

Knygos viršelis

Tatjana Civjan, Marija Zavjalova, Artūras Judžentis. „Baltai ir slavai: dvasinių kultūrų sankirtos”

Knygoje daugiausia pateikiama baltų ir slavų dvasinės kultūros bendrybes gvildenančių publikacijų. Jose istoriniu, arealiniu ar tipologiniu aspektu nagrinėjamos baltų ir slavų mitologijos, ritualų, literatūros, tautosakos, liaudies meno ir kasdienybės kultūros temos.

Knygos viršelis

Bronislovas Kuzmickas. „Metai ir mintys“

Knygoje „Metai ir mintys“ spausdinami straipsniai ir esė geopolitikos, saugumo, kultūros, istorijos klausimais, 1983–2014 m. skelbti įvairiuose periodiniuose leidiniuose, įskaitant ir išeivijos spaudą. Autorius buvo daugelio publikacijose aptartų įvykių ne tik stebėtojas, bet ir tiesioginis dalyvis. Geopolitikai skirtuose tekstuose nušviečiama tarptautinė Lietuvos situacija, santykiai su kaimynais, saugumas, narystės Europos Sąjungoje ir NATO galimybės. Visa tai buvo itin svarbu pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį. Kultūros klausimai aptariami parodant kultūrinio gyvenimo skirtumus uždaroje ir atviroje visuomenėse, gvildenant tautinio ir kultūrinio tapatumo, tradicijos ir inovacijos santykio problemas.

Knygos viršelis

Bronislovas Kuzmickas. „Tarp kaimynų ir pasaulyje“

Šioje knygoje rasite tekstų, skirtų tokiems nepriklausomos Lietuvos laisvajame pasaulyje klausimams kaip narystė Europos Sąjungoje, emigracija ir „pasaulio Lietuvos” perspektyva; tradicija, modernybė, postmodernybė ir lietuviškasis tapatumas; tautiškumas ir tikėjimas sekuliarioje visuomenėje.

Knygos viršelis

„Lietuviškumo formulė: kultūra, literatūra, asmenybės“

2018 m. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyko mokslinė-praktinė konferencija „Lietuviškumo formulė: kultūra, literatūra, asmenybės“. Leidinyje sudėti konferencijoje skaityti pranešimai.

Knygos viršelis

Zofija Babickienė, Laima Pečkuvienė. „Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas“Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas“

Tai mokslo straipsnių rinkinys, skirtas per šimtmečius susiformavusiam kultūros paveldui – Lietuvos ir kitų Europos šalių bei aplink jas esančių regionų tarmėms – saugoti ir tirti. Penkiuose leidinio skyriuose nagrinėjamos tiek bendrosios, tiek specifinės baltų, slavų ir kitų indoeuropiečių kalbų istorijos ir dialektologijos problemos, aptariamas tarmių statusas XXI a. pradžioje, geolingvistinė situacija, svarstomi kalbinės ir tautinės savimonės bei kiti klausimai. Nemažai dėmesio skiriama dialektų leksikologijos ir leksikografijos reiškiniams analizuoti. Keletas straipsnių yra tarpdisciplininio pobūdžio.

Puoselėkime savąją ir gerbkime kitas kultūras – grožis slypi įvairovėje.