Telefonas Klaustukas Sitemap
Naujienos iliustracija 2021 m. birželio 15 d.

Nacionalinės bibliotekos vadovas tęsia veiklą Lietuvos nacionalinėje UNESCO komisijoje

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas antrą kadenciją iš eilės tapo Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos nariu. Naujos sudėties personalinė Nacionalinė UNESCO komisija į pirmąjį posėdį rinksis birželio 22 d.

Iki pirmojo komisijos posėdžio prof. dr. R. Gudauskas atstovaus Lietuvai UNESCO programos „Informacija visiems“ (angl. Information for All programme, IFAP) 32-ajame Tarpvyriausybinės tarybos metiniame susitikime, kuris organizuojamas birželio 15–16 d. Taip pat birželio 17–18 d. Nacionalinės bibliotekos vadovas dalyvaus UNESCO Tarptautinės komunikacijos plėtros programos (angl. International Programme for the Development of Communication, IPDC) Tarpvyriausybinės tarybos biuro 65-ojoje sesijoje.

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos tikslas – laiduoti aktyvų Lietuvos Respublikos dalyvavimą UNESCO veikloje, kuriant, vertinant ir įgyvendinant UNESCO tikslus atitinkančias programas. Komisijos nariai – visuomeniniais pagrindais dirbantys 23 švietimo, mokslo, kultūros ir komunikacijos bei informacijos specialistai. Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, Seimu bei atsakingomis ministerijomis, jų padaliniais, viešosiomis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis švietimo, mokslo ir kultūros srityse, taip pat su šių sričių specialistais ir ekspertais.