Telefonas Klaustukas Sitemap
2021 m. birželio 30 d.

Įvyko pirmasis kultūrinės edukacijos forumas „Kultūra atrakina“

Birželio 29 d. Klaipėdoje įvyko pirmasis kultūrinės edukacijos forumas „Kultūra atrakina“. Jį organizavo Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kartu su Klaipėdos kultūrų komunikacijų centru. Šis forumas – dalis Nacionalinės bibliotekos kartu su Kultūros ministerija ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija vykdomo Kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimo projekto veiklų.

Pirmame kultūrinės edukacijos forume pagrindinis dėmesys skirtas kultūros ir švietimo sinergijai, Kultūros paso paslaugoms, gerąjai kultūrinių intervencijų patirčiai.

Forume patirtimi dalijosi kultūrinės edukacijos ekspertai ir praktikai: Kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimo projekto vadovė Giedrė Čistovienė, asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ direktorius Arminas Varanauskas, asociacijos „Kūrybinės ateities idėjos“ atstovė Silva Blažulionienė, MO muziejaus edukacijų vadovė ir savanorių koordinatorė Jurgita Zigmantė, Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro kultūrinės veiklos vadybininkė Inga Norkūnienė.

Renginio metu taip pat vyko Klaipėdos apskrities kultūrinės edukacijos teikėjų, dirbančių pagal Kultūros paso programą, kontaktų mugė. Po forumo pranešimų dalies dalyviai pasiskirstė į keturias praktinių veiklų grupes, jose plačiau susipažino su Klaipėdoje veikiančių kultūros ir meno įstaigų – Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos, Prano Domšaičio galerijos, Laikrodžių muziejaus, Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro – vykdomomis edukacinėmis veiklomis, diskutavo apie kultūros ir meno pritaikymą ugdymo procesui.

Nacionalinės kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimo projekto tikslas – tobulinti kultūrinės edukacijos Lietuvoje sistemą ir įrankius (Kultūros paso programą, kultūrinės edukacijos koordinatorių ir kultūros edukatorių kompetencijas ir tinklą, kultūrines intervencijas bei tam pritaikytą IT sistemą) siekiant stiprinti mokinių ir pedagogų kultūrines kompetencijas, kūrybinį kritinį mąstymą ir taip ugdyti kitus ateičiai būtinus gebėjimus. Projektu siekiama sukurti kultūrinės edukacijos administravimo platformą, kultūrinės edukacijos koordinatorių (formaliojo ir neformaliojo švietimo) tinklą, siekiant užtikrinti kokybišką kultūros ugdymą ir nuoseklų koordinavimą, telkti ir stiprinti sukurtą kultūros edukatorių tinklą skatinant juos teikti kuo kokybiškesnes, įvairesnes kultūrines edukacijas.

Kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimo projekto vykdymo metu iš viso planuojama įgyvendinti 10 kultūrinės edukacijos forumų visose Lietuvos apskrityse.

Forumo įrašą galima rasti čia.

© Algirdo Kubaičio nuotr.