Telefonas Klaustukas Sitemap
2021 m. rugpjūčio 9 d.

Sukanka 110 metų dirigentui ir kompozitoriui Vytautui Marijošiui (1911–1996)

Vienas iš didžiųjų XX a. Lietuvos dirigentų, dariusių milžinišką įtaką Lietuvos ir lietuvių išeivių muzikiniam gyvenimui, gimė Panevėžyje, pirmus žingsnius muzikoje žengė su tėvu Antanu Marijošiumi, būdamas trylikos įstojo į Stasio Šimkaus įsteigtą Klaipėdos konservatoriją, o 1928 m. tapo Kauno valstybės teatro koncertmeisteriu. 1934–1935 m. vasaromis studijavo Berlyne, o 1936–1938 m. – Prahos konservatorijoje. Tapo žinomas Čekijos muzikinei visuomenei, už čekų muzikos puoselėjimą buvo apdovanotas „Baltojo liūto“ ordinu. Prahos radiofone V. Marijošius rengė ir išskirtinius lietuviškos muzikos koncertus: dirigavo M. K. Čiurlionio „Miške“, ištrauką iš J. Gruodžio „Jūratė ir Kastytis“, J. Karnavičiaus „Lietuviškąją rapsodiją“ ir J. Pakalnio „Romantiškąją uvertiūrą“.

V. Marijošius vien Lietuvoje pastatė daugiau nei 20 operų, dirigavo simfoninius koncertus Kaune, Rygoje, Berlyne. 1940–1943 m. Kauno konservatorijoje dėstė dirigavimą, partitūrų skaitymą, vadovavo operos klasei. 1942 m. Kauno ir Vilniaus menininkų įkurtame muzikiniame teatre Vilniuje dirigavo šešias operas.

Baigiantis Antrajam pasauliniam karui su šeima pasitraukęs į JAV, V. Marijošius atliko reikšmingą vaidmenį lietuvių išeivijos muzikiniame gyvenime. 1951, 1954 ir 1957 m. dirigavo „Margučio radijo“ programos rengiamus simfoninius koncertus Čikagoje. 1973–1976 m. buvo Čikagos lietuvių operos meno vadovas. Jo pastangomis 1976 m. Čikagos lietuvių opera pastatė tris lietuvių autorių vienaveiksmes operas: J. Kačinsko „Juodas laivas“, J. Gaidelio „Gintaro šaly“ ir jo paties sukurtą „Priesaiką“. Norėdamas aprūpinti išeivius kokybišku repertuaru, V. Marijošius sukūrė dainų,  harmonizavo lietuvių liaudies dainas. Daug jėgų atiduodamas lietuviškai muzikai. Dirigentas buvo žinomas ir platesnei JAV visuomenei – dirigavo Čikagos, Mančesterio, Hartfordo kameriniams ir simfoniniams orkestrams, o nuo 1950-ųjų dėstė dirigavimą, vadovavo dirigavimo departamentui ir rengė koncertus Hartfordo universitete.

Unikali V. Marijošiaus plokštelė Nacionalinėje bibliotekoje

Nacionalinėje bibliotekoje saugoma vienintelė žinoma išlikusi pirmoji lietuviška simfoninės muzikos plokštelė. Tai „Polydor“ firmos 1942 m. išleista dviguba trumpo grojimo plokštelė, kurioje skamba simfoninė poema „Miške“ („Im Walde“). Kūrinį atliko Berlyno valstybinis simfoninis orkestras, diriguojamas V. Marijošiaus. Simfoninė poema padalyta į keturias dalis ir išdėstyta abiejose kiekvienos plokštelės pusėse. Per karą bombarduojant Hanoverio sandėlius, kuriuose ir buvo saugomas plokštelių tiražas, didžioji jų dalis buvo sunaikinta. Manoma, kad išliko tik pirmoji plokštelė. Todėl Nacionalinėje bibliotekoje saugomas egzempliorius yra ypač retas ir vertingas eksponatas.

Nacionalinės bibliotekos muzikos ir vizualiųjų menų skaitykloje veikiančioje ekspozicijoje galite pasiklausyti CD formatu suskaitmenintos plokštelės „Miške“ ir susipažinti su V. Marijošiaus kūryba.