Telefonas Klaustukas Sitemap
2021 m. rugsėjo 27 d.

Naujos knygos filosofijos tematika Humanitarinių mokslų skaitykloje

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Humanitarinių mokslų skaityklos atvirasis fondas papildytas naujais Lietuvos ir užsienių šalių filosofų, mokslininkų darbų leidimais ir literatūra apie juos.

Knygos viršelis

Romualdas Ozolas. „Rinktiniai raštai“. T.1. „Filosofijos istorija“

Romualdas Ozolas – Lietuvos filosofas, politikas, rašytojas, viena iškiliausių atgimimo revoliucijos asmenybių. Įvairiapusė akademinė, kultūrininko, Sąjūdžio ideologo, Kovo 11-osios valstybės kūrėjo, Centro judėjimo ir partijos lyderio patirtis lėmė išskirtinį mūsų valstybei R. Ozolo filosofinį, kultūrinį, politinį, eseistinį palikimą, kuris nėra deramai suprastas ir įvertintas. Seimo valdybos sudaryta R. Ozolo 80-ųjų gimimo metinių minėjimo programos darbo grupė yra numačiusi parengti ir išleisti keturis R. Ozolo rinktinių raštų tomus. Jau išleisti du tomai, kurie skirti filosofijos darbams. Tai – paties R. Ozolo pradėto darbo tąsa. Jis rengė filosofijos istorijos ir kultūros filosofijos studijų bei straipsnių rinktinę.

Knygos viršelis

Tomas Kačerauskas.„Šnekėjimo rėvos“

Tomas Kačerauskas – filosofas ir rašytojas, penkių monografijų ir romano „Arkada“ autorius. Šis leidinys – tai pirmoji jo eseistikos knyga, kurią galima pavadinti filosofine eseistika arba kasdienybės filosofija. Pirmoje dalyje („Monologai“) sudėti tekstai, paskelbti spaudoje, įskaitant internetinius portalus. Čia yra ir niekur neskelbtų tekstų. Antroje dalyje („Dialogai“) – interviu ir pokalbiai televizijoje. Trečiojoje („Polilogai“) – pokalbiai su žinomais pašnekovais televizijoje ir radijuje. Visas dalis vienija kūrybingumo tema.

Knygos viršelis

Jonas Grigas. „Pažinimo šaknys ir vaisiai“

Jonas Grigas – Lietuvos mokslų akademijos akademikas emeritas ir Vilniaus universiteto profesorius emeritas, habilituotas fizikos mokslų daktaras. Tai penktoji autoriaus mokslo populiarinamoji knyga, išėjusi Lietuvos mokslų akademijos iniciatyva leidžiamoje knygų serijoje „Mokslas visiems“. Pirmoje knygos dalyje pasakojama, kaip mokslas atskleidžia kosmines paslaptis, gilinasi į sąmonę ir protą, gyvybės kilmę visatoje, laiko esmę ir suvokiamą tikrovę. Nagrinėjami ryškiausi mokslo laimėjimai ir dar neatsakyti esminiai fizikos klausimai. Pasakojama apie mokslo, filosofijos ir religijos ryšį, visaverčių žmonių ugdymą, plin­tantį pesimizmą, pasaulio chaotiškumą, beprotiškumą ir ateitį. Antroje knygos dalyje nagrinė­jamos iš mokslo kylančios naujosios technologijos – dirbtinis intelektas, robotai, dronai, skaity­mo, rašymo ir socialinio bendravimo bei kitos technologijos, jų keliami pavojai ir įtaka žmonių bei pasaulio ateičiai.

Knygos viršelis

Darius Mockus. „Tikrovė, protas ir laisvė“

Knyga sudaryta iš filosofinio dienoraščio, rašyto 2008–2011 metais. Remiantis F. Nietzsche’s filosofija, keliamos tikrovės prigimties, pažinimo, laisvės problemos, bet oponuojant šiam mąstytojui ir siekiant įtvirtinti naujojo libertarizmo pagrindus. Pagrindinė šio libertarizmo idėja ta, kad laisvė – tai ir laisvė blogiui, todėl tam, kad būtų priimtinas kaip politinė šiuolaikinės visuomenės doktrina, jis turi būti apribotas etika, tik taip padarant jį tinkamu bendrabūvio pamatu.

Knygos viršelis

Friedrich Nietzsche. „Anapus gėrio ir blogio“

Šį vokiečių filosofo ir poeto Friedricho Nietsche’s kūrinį iš vokiečių kalbos vertė prof. Evaldas Nekrašas. Pirmoji vertimo redakcija publikuota F. Nietsche’s „Rinktiniuose raštuose“ 1991 m. Gerokai pataisytą naują vertimo redakciją išleido leidykla „Apostrofa“ serijoje „Academia“. Knygą sudaro devyni skyriai, kuriuose pateikta Europos politikos, kultūros, moralės ir religijos idėjų kritika. Pabaigoje įtraukta filosofo poezija, kurią vertė Kęstutis Navakas. Knygoje taip pat – prof. Jūratės Baranovos specialiai šiam leidiniui parašytas baigiamasis straipsnis „Friedrichas Nietzsche: kaip priartėti arčiau tiesos“.

Knygos viršelis

John Kaag. „Žygis su Nietzsche“

Šios knygos autorius Johnas Kaagas, Masačusetso Louelio universiteto filosofijos profesorius, leidžiasi į dvi filosofines keliones: pirmą kartą kaip bręstantis devyniolikmetis, turintis suicidinių minčių, kitą kartą – po septyniolikos metų, jau būdamas suaugęs ir turintis vaikų. Abiejose kelionėse autorius išvyksta į Šveicarijos kalnuose įsikūrusį Zils Marijos miestelį, kuriame F. Nietzsche parašė vieną svarbiausių savo veikalų „Štai taip Zaratustra kalbėjo“. Tai drąsios savojo kelio ir išminties paieškos, per asmeninius išgyvenimus tyrinėjant didžiojo mąstytojo filosofiją. Knyga moko nebijoti suklupti gyvenimo žygyje, mokytis iš klaidų, suprasti save, savo būtį.

F. Nietzsche’s žodžiais tariant, žygiai į kalnus ir neišvengiamos klaidos leidžia mums „tapti tuo, kas esame“.

Knygos viršelis

Sue Prideaux. „Aš dinamitas! : Nietzsche‘s gyvenimas“

Tai – novatoriška, įtikinama, gyvybinga, mitus griaunanti didžiausio visų laikų filosofo Friedricho Nietsche’s biografija. Sue Prideaux – rašytoja ir biografė, 2019 m. apdovanota Hawthorndeno literatūros premija,The Times“ knygą pripažino geriausia 2018-ųjų biografija.

S. Prideaux nukelia skaitytojus į talentingo, ekscentriško ir smarkiai susirūpinusio žmogaus pasaulį, nušviesdama įvykius ir žmones, kurie darė įtaką jo gyvenimui ir kūrybai, glaustai aptardama ir pagrindines šio mąstytojo filosofines idėjas. Autorė taip pat nutapo nepamirštamus jam svarbiausių žmonių portretus, tarp kurių – Richardas ir Cosima Wagneriai, Lou Salomé, fatališka moteris, sudaužiusi Nietzsche’i širdį, ir jo sesuo Elisabeth, arši vokiečių nacionalistė ir antisemitė, manipuliavusi filosofo tekstais ir pavertusi brolio archyvą nacių ideologams patrauklia vieta.

Knygos viršelis

Michel Foucault. „Tiesa ir teisinės formos“

Michel Foucault – vienas reikšmingiausių XX a. prancūzų filosofų ir istorikų, postruktūralizmo atstovas, padaręs didžiulę įtaką filosofijos, literatūros kritikos, istorijos, politikos, sociologijos ir kitiems humanitariniams, socialiniams mokslams. Jo veikalai plačiai pripažinti, išversti į daugybę pasaulio kalbų. Lietuviškai išleisti kūriniai: „Disciplinuoti ir bausti“ (1999), „Seksualumo istorija“ (1998), „Diskurso tvarka“ (1998). „Tiesa ir teisinės formos“ – Rio de Žaneire 1973 m. skaitytas paskaitų ciklas, kuriame M. Foucault paprastai ir aiškiai pristato savo filosofines prielaidas, pateikia tuo metu vykdytų tyrimų sintezę. Pagrindinė autoriaus idėja: nėra tiesos pačios savaime ir anapus laiko. Tiesa formuojasi ne tik moksluose, bet ir teisės praktikose, žmonių konfliktuose ir galių susidūrimuose.

Iš prancūzų kalbos vertė Tadas Zaronskis. Knygoje – Nijolės Keršytės įvadas „Michelio Foucault daugybės: diskursai, praktikos, trukmės“.

Knygos viršelis

Blaise Pascal. „Mintys“

„Mintys“ – tai XVII a. prancūzų filosofo ir matematiko Blaise’o Pascalio įvairių užrašų, minčių, fragmentų ir pastabų rinkinys. Patyręs religinį atsivertimą, B.Pascalis atsidėjo asketiškam gyvenimui, o „Mintys“ daugeliu aspektų yra viso jo gyvenimo kulminacija. Šią knygą B. Pascalis sumanė kaip krikščionybės apologiją, čia taip pat suformuluota garsioji „Pascalio lažybų“ samprata. Šis veikalas žavi savo gelme ir religinės aistros bei racionalaus svarstymo derme.

Naujasis leidimas – tai pirmas visas B. Pascalio „Minčių“ leidimas lietuvių kalba. 1996 m. „Aidų“ išleistas Aniceto Tamošaičio vertimas pataisytas ir papildytas trūkstamu paskutiniu skyriumi, kurį vertė Jūratė Žalgaitė-Kaya. Knygoje taip pat – reikšmingai atnaujintas Nijolės Keršytės straipsnis „Pamaldusis mąstymas“.

Knygos viršelis

Leszek Kołakowski. „Mini paskaitos apie maksi dalykus“

Leszekas Kołakowskis – lenkų filosofas ir istorikas, geriausiai žinomas dėl kritiškos marksistinės minties analizės. Knygoje surinkti pamąstymai, kuriais filosofas dalinosi to paties pavadinimo televizijos laidose. Knygoje – trys serijos, kuriose autorius derina savo įžvalgą ir humoro jausmą. Pirmoje serijoje kalbama tokiomis temomis kaip lygybė, melas, dorybė, sėkmė, neatleistina išdavystė, laisvė, prabanga, prievarta ir kt. Antra serija kviečia diskutuoti apie Dievą, pagarbą gamtai, prietarus, jaunystę, nieko neveikimą, tautinius stereotipus ir apie tai, kas gera ir kas teisinga. Trečia ir paskutinė serija – apie atleidimą, buvimą savo paties savininku, praeitį ir ateitį, laidotuves, draugus ir priešus.

Iš lenkų kalbos vertė Vyturys Jarutis.

Naujas knygas galite gauti Humanitarinių mokslų skaitykloje. III a., 306 kab. Norėdami rasti daugiau informacijos šia ir kitomis temomis, galite pasinaudoti socialinių ir humanitarinių mokslų informacijos paieškos konsultantų profesionalia pagalba (daugiau informacijos rasite čia ›) arba savarankiškai naudotis portalu ibiblioteka.lt.