Telefonas Klaustukas Sitemap
2021 m. rugsėjo 27 d.

Šiauliuose – antrasis kultūrinės edukacijos forumas „Kultūra atrakina“

Rugsėjo 24 d. Šiauliuose įvyko antrasis kultūrinės edukacijos forumas „Kultūra atrakina“. Jį organizavo Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kartu su Šiaulių dailės galerija. Šis forumas – dalis Nacionalinės bibliotekos kartu su Kultūros ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijomis vykdomo Kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimo projekto veiklų.

Kaip ir pirmajame kultūrinės edukacijos forume, vykusiame rugpjūčio pabaigoje Klaipėdoje, Šiauliuose pagrindinis dėmesys buvo skirtas kultūros ir švietimo sinergijai, kultūros paso temai ir gerajai kultūrinių intervencijų patirčiai.

Forumo dalyvius pasveikino kultūros viceministras Albinas Vilčinskas, Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė ir Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė. Forume patirtimi dalijosi kultūrinės edukacijos ekspertai ir praktikai: Kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimo projekto kultūrinės edukacijos plėtros veiklų koordinatorė Ingrida Veliutė, asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ vadovas Arminas Varanauskas, Šiaulių dailės galerijos vadovė Ernesta Šimkienė, MO muziejaus edukacijų vadovė ir savanorių koordinatorė Jurgita Zigmantė, kultūros ir meno projektų kuratorė Inga Norkūnienė.

Renginio metu taip pat vyko Šiaulių apskrities kultūrinės edukacijos teikėjų, dirbančių pagal Kultūros paso programą, kontaktų mugė. Po forumo pranešimų dalies dalyviai pasiskirstė į keturias praktinių veiklų grupes, jose plačiau susipažino su Šiauliuose veikiančių kultūros ir meno įstaigų – Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos, Šiaulių menų mokyklos, Šiaulių dailės galerijos, Šiaulių „Aušros“ muziejaus Fotografijos muziejaus padalinio – vykdomomis edukacinėmis veiklomis, diskutavo apie kultūros ir meno pritaikymą ugdymo procesui.

Kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimo projekto tikslas – tobulinti kultūrinės edukacijos Lietuvoje sistemą ir įrankius (Kultūros paso programą, kultūrinės edukacijos koordinatorių ir kultūros edukatorių kompetencijas bei tinklą, kultūrines intervencijas ir tam pritaikytą IT sistemą) siekiant stiprinti mokinių ir pedagogų kultūrines kompetencijas, kūrybinį kritinį mąstymą ir taip ugdyti kitus ateičiai būtinus gebėjimus. Projektu siekiama sukurti kultūrinės edukacijos administravimo platformą, kultūrinės edukacijos koordinatorių (formaliojo ir neformaliojo švietimo) tinklą, siekiant užtikrinti kokybišką kultūros ugdymą ir nuoseklų koordinavimą, telkti ir stiprinti sukurtą kultūros edukatorių tinklą skatinant juos teikti kuo kokybiškesnes, įvairesnes kultūrines edukacijas.

Kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimo projekto vykdymo metu iš viso planuojama įgyvendinti 10 kultūrinės edukacijos forumų visose Lietuvos apskrityse. Trečiasis forumas vyks spalio 6 d. Kaune.

Forumo įrašą galima rasti čia.

© Rolando Parafinavičiaus nuotr.