Telefonas Klaustukas Sitemap
Naujienos iliustracija 2021 m. rugsėjo 28 d.

Žurnalo „Tarp knygų“ 2021 m. 9-asis numeris: apie ką jis?

Tema: biblioteka be ribų. Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos narės žurnalo puslapiuose pristato straipsnių ciklą „Skaitytojas, auginantis biblioteką“. Šiame numeryje Ramunė Balčikonienė pasakoja apie iniciatyvos „Biblioteka visiems“ idėją, viziją ir į konferenciją susirinkusių šalies viešųjų bei akademinių bibliotekų atstovų rugsėjo 21 d. pasirašytą Bibliotekų prieinamumo manifestą.

Šiandien aktualu. Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos iniciatyva 2021 m. atliktas tyrimas „Kultūrinės edukacijos veiklų poveikio vertinimas“, kuriuo siekta apžvelgti ir įvertinti Lietuvoje vykdomų kultūrinės edukacijos ir kūrybiškumo ugdymo veiklų moksleiviams ir jaunimui apimtis, formas ir priemones. „Tarp knygų“ redakcija pateikia apibendrintas bibliotekininkams aktualias tyrimo išvadas.

Tyrimai. Bibliotekoms išaugus į įvairialypes veiklas apimančią organizaciją, pakito ir bibliotekininko kompetencijai keliami reikalavimai. Šarūnė Leikienė ir Brigita Stanikūnienė pristato Panevėžio ir Utenos apskričių viešųjų ir mokyklų bibliotekų su vaikais dirbančių darbuotojų požiūrio į kompetencijų vystymą tyrimo rezultatus.

Nauji leidiniai. Lietuvos aklųjų bibliotekos specialistai išvertė ir išleido Didžiosios Britanijos disleksijos programos „Nessy“ ekspertų parengtą knygą „Apie disleksiją paprastai“. Apie leidinį, prieinamą spausdintiniu, elektroniniu ir garsiniu formatais, ir bibliotekos parengtą edukacinę disleksiją turintiems vaikams skirtą programą pasakoja Daiva Kavaliauskienė.

Bibliotekų turtai. Jadvyga Misiūnienė pristato unikalius XVI–XX a. dokumentus iš Nacionalinės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus ir Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo rinkinių. Daugiau kaip trys dešimtys dokumentų parodoje „Rari, rarissimi e piccole curiosità“ visuomenės dėmesiui pateikti pirmą kartą, trečdalis jų – naujausi atradimai.

Pokalbis. Istorikas Rimantas Šalna tris dešimtmečius sėkmingai vadovavo Vilniaus universiteto bibliotekos Adomo Mickevičiaus muziejui. Jo iniciatyva ir pastangomis nuveikta daugybė mickevičianai reikšmingų  darbų. Apie juos, muziejaus istoriją su istoriku kalbėjosi Nijolė Sisaitė.

Geroji patirtis. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka nuosekliai siekia skatinti menininkus ir toliau kurti ekslibrisus. Biblioteka ėmėsi gaivinti respublikinių ekslibriso parodų organizavimo tradiciją, prasidėjusią dar 1960 m., ir šį rudenį rengia 24-ąją parodą. Bibliotekos veiklą populiarinant ekslibriso meną ir buriant šio mažosios grafikos žanro kūrėjus apžvelgia Gražina Montvidaitė.

Ką skaityti. Kaip nepaskęsti knygų naujienų verpete ir išsirinkti, ką skaityti? Kartu su instagramo knygų apžvalgininkais  žurnalo puslapiuose dalinamės rekomendacijomis, kurios, tikimės, padės atrasti pačias įdomiausias, labiausiai įtraukiančias ar kvapą gniaužiančias knygas. Šiame numeryje skaitinius vaikams ir paaugliams rekomenduoja Eglė Baliutavičiūtė (egle_ekle).

Dėl koronaviruso pandemijos mūsų skaitytojai gali patirti sunkumų norėdami pavartyti popierinį žurnalą, todėl suteikiame galimybę naujausią „Tarp knygų“ numerį skaityti ir virtualiojoje erdvėje.

Bendraukime ir socialiniame tinkle „Facebook“: Žurnalas „Tarp knygų“!

Primename, kad žurnalą galima užsisakyti visuose AB Lietuvos pašto skyriuose. Vieno numerio kaina – 2,25 Eur (plius pašto paslaugos: mieste – 0,23 ct; kaime – 0,20 ct).  

Dėl žurnalo įsigijimo taip pat galima kreiptis į Nacionalinės bibliotekos (Gedimino pr. 51, Vilnius) Informacijos ir registracijos punktą (II a.)

Primename, kad žurnalą galima užsisakyti visuose AB Lietuvos pašto skyriuose. Vieno numerio kaina – 2,25 Eur (plius pašto paslaugos: mieste – 0,23 ct; kaime – 0,20 ct).  

Pirmame viršelyje

  • Gervė. Graviūra iš Georgo Wolfgango Knorro „Delices de la nature“ (Niurnbergas, 1779). Albumas saugomas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus fonde

Ketvirtame viršelyje

  • 2021-ieji – skulptoriaus Juozo Zikaro metai. J. Zikaras. „Sapnas“ (1926). Fotografas Antanas Lukšėnas. Eksponatas saugomas Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje