Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2021 m. rugsėjo 28 d.

Nacionalinės bibliotekos restauratoriai organizavo seminarą kolegoms

Rugsėjo 24 d. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos mokymo bazėje (Pakretuonė, Švenčionių r.) įvyko tradicinis atminties institucijų dokumentų restauratorių seminaras. Susitikimo tema – „Dokumentų restauravimo veiklos prieš, per ir po pandemijos“. Seminare dalyvavo restauratoriai iš Nacionalinės bibliotekos, Vilniaus universiteto bibliotekos, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos, Trakų istorijos muziejaus, Vilniaus knygrišių gildijos.

Per keliolika metų nusistovėjo visiems priimtinas seminaro formatas – vadovai pristato padalinių veiklą už praėjusį laiką (paskutinis seminaras vyko 2018 m., planuotas 2020 m. neįvyko dėl karantino), supažindina dalyvius su personalo kaita, įrangos atnaujinimu, kvalifikacijos kėlimu, dalyvavimu skaitmeninimo ir kituose projektuose, mokymuose, stažuotėse ir kitomis aktualijomis.

Šių metų pagrindine seminaro ir diskusijų tema tapo restauratorių darbas karantino sąlygomis. Kolegos pasidalino savo patirtimis, kaip skirtingos institucijos sprendė šį netikėtą iššūkį.

Antai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos restauratoriai vieną savaitę dirbo skyriaus patalpose pasklidę po vieną, o kitą savaitę namuose pildė dokumentus ar rašė straipsnius. Labai panašiai darbą skyriaus patalpose ir namuose derino Vilniaus universiteto bibliotekos restauratoriai. Apie kitokį darbo modelį papasakojo Nacionalinės bibliotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus (DKRS) vadovas Algirdas Plioplys. Jis priminė, kad per karantiną patekti į Nacionalinės bibliotekos patalpas nebuvo galima, tad Bendrųjų fondų darbuotojai parinkdavo sunykusius ir konservavimo reikalaujančius dokumentus, o DKRS darbuotojai, juos supakavę ir įforminę, viską išsinešdavo namo. Per karantiną konservuota apie 700 tokių sunykusių dokumentų ir buvo juokaujama, kad restauratoriai tapo konservatoriais.

„Mokėjimas rasti išeitis iš netipiškų situacijų ir neįmanoma padarė įmanoma – per karantiną į Nacionalinės bibliotekos fondus grįžo šimtai konservuotų dokumentų iš Bendrųjų ir kitų fondų, paruoštų vėl keliauti į smalsių skaitytojų rankas“, – sakė A. Plioplys.

Vilniaus knygrišių gildijos veiklą ir naujienas prisistatė naujasis Trakų istorijos muziejaus Rinkinių apskaitos, skaitmeninimo ir restauravimo skyriaus vedėjas Rimas Supravavičius.