Telefonas Klaustukas Sitemap
2021 m. rugsėjo 29 d.

Signataro Česlovo Juršėno knygų kolekcija papildyta naujais leidiniais

Rugsėjo 28 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje lankėsi geras bibliotekos bičiulis, Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjas, Kovo 11-osios Akto signataras, buvęs ilgametis Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas, Lietuvos socialdemokratų partijos garbės pirmininkas žurnalistas Česlovas Juršėnas.

Svečias bibliotekos generaliniam direktoriui prof. dr. Renaldui Gudauskui įteikė reikšmingą dovaną – knygų rinkinį, svariai papildantį Nacionalinėje bibliotekoje saugomą Č. Juršėno asmeninę knygų kolekciją. Tai Č. Juršėno sukaupti 37 „Der Fischer Weltalmanach“ knygų tomai. Iš viso šios spausdintinės enciklopedijos yra išleista 60 tomų. Ji plačiai žinoma kaip Fischerio pasaulio almanachas. Kažkada ši enciklopedija buvo parankinė knyga (bent Vokietijos Federacinėje Respublikoje) kiekvienoje redakcijoje, valstybės institucijoje, namuose.

Nacionalinės bibliotekos Retų spaudinių ir rankraščių skyriaus fonde 2017 metais pradėta formuoti CJ raidėmis žymima Česlovo Juršėno biblioteka. Šį dovanotą rinkinį sudaro leidiniai lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių, anglų, prancūzų kalbomis, susiję su Č. Juršėno žurnalistiniu darbu ir nuoseklia politine veikla. Visi jie pažymėti buvusio knygų savininko ekslibrisu ir dedikuoti Nacionalinei bibliotekai. Kolekcijoje rasime ir unikalių Č. Juršėnui autografuotų knygų, liudijančių jo intensyvų bendradarbiavimą su daugelio šalių politikos, visuomenės ir kultūros veikėjais.