Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2021 m. spalio 8 d.

Projekto „Biblioterapijos taikymas bibliotekose“ baigiamasis renginys

Spalio 8 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko baigiamasis projekto „Biblioterapijos taikymas bibliotekose“ renginys. Apžvelgti projekto rezultatai, įteikti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai Lietuvos apskričių bibliotekininkams.

Nacionalinė biblioteka, bendradarbiaudama su Lietuvos biblioterapijos asociacija ir Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija, 2020–2021 m. įgyvendino Lietuvos kultūros tarybos iš dalies remiamą projektą „Biblioterapijos taikymas bibliotekose“. Siekta plėsti biblioterapijos taikymą viešosiose bibliotekose, supažindinti dalyvius su biblioterapijos metodais, įgalinti juos taikyti praktiškai.

Per pirmąjį projekto etapą 2020-aisiais surengti penkeri mokymai apskričių bibliotekose, juose dalyvavo 68 bibliotekininkai iš Lietuvos. Mokymus vedė Lietuvos biblioterapijos asociacijos nariai dr. Jūratė Sučylaitė, dr. Daiva Janavičienė, Rasa Derenčienė, Vidas Dusevičius ir Donata Grakauskaitė Šličienė. Dalyviai supažindinti su pasakų, poezijos terapijos, kūrybinio ir terapinio rašymo taikymo galimybėmis, skaitymo klubų organizavimu, mokėsi biblioterapiniais tikslais panaudoti tautosakos kūrinius, užmegzti kontaktą su specialiųjų poreikių asmenimis.

Antrąjį projekto etapą 2021 m. mokymuose dalyvavę bibliotekininkai buvo pakviesti teikti idėjas, kokią biblioterapijos veiklą norėtų organizuoti. Atrinktų idėjų autoriai, padedami projekto ekspertų, surengė 20 biblioterapijos užsiėmimų Lietuvos bibliotekose, kitose socialinėse įstaigose. Siekta, kad juose dalyvautų kuo daugiau atskirtį patiriančių asmenų. Užsiėmimuose apsilankė apie 250 dalyvių.

Vykdant projektą buvo išleistos dvi dr. D. Janavičienės knygos – „Biblioterapija: teorija ir praktika“ ir „Biblioterapijos metodika“, skirtos teikiantiesiems biblioterapijos paslaugas. Knygos „Biblioterapijos metodika“ leidimą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba, ji elektroniniu formatu prieinama visiems besidomintiesiems.

Baigiamajame projekto „Biblioterapijos taikymas bibliotekose“ renginyje sveikinimo kalbą sakė Nacionalinės bibliotekos Projektų valdymo skyriaus vadovė Giedrė Čistovienė. Renginio iniciatorė ir koordinatorė Nacionalinės bibliotekos vyriausioji metodininkė tyrėja dr. D. Janavičienė džiaugėsi, kad labai padaugėjo taikančių biblioterapiją specialistų, populiarinama biblioterapija ir jos taikymo galimybės. Renginio dalyviai pasakojo apie įgytas žinias bei kompetencijas, rengiamus biblioterapijos užsiėmimus savo bibliotekose. Projekto vadovė Nacionalinės bibliotekos Kultūros informacijos ir komunikacijos kompetencijų ugdymo centro vadovė dr. R. Januševičienė, įteikdama kvalifikacijos pažymėjimus apskričių viešųjų bibliotekų koordinatoriams, vylėsi, kad biblioterapija Lietuvos bibliotekose ir toliau bus plėtojama, bibliotekininkams padedant prasmingu tekstu ir skaitymu pasieks kiekvieną norintįjį, ypač dabar, kai gyvename tokiais nežinios kupinais laikais.