Telefonas Klaustukas Sitemap
Iliustracija 2021 m. spalio 12 d.

Naujai įsigyti ritinėliai pianolai – pasiklausykite įrašų Muzikos ir vizualiųjų menų skaitykloje

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos saugomą 75 lietuviškų ritinėlių pianolai rinkinį papildė dar 50 ritinėlių. Jie įsigyti gavus Lietuvos kultūros tarybos paramą.

Išleisti Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) praeito amžiaus pradžioje šie ritinėliai, kaip ir visa mechaninių instrumentų industrija, tarsi aplenkė Lietuvą. Atrasti tik 2010 m., lietuviški ritinėliai tarsi kino filme atskleidžia amžiaus senumo JAV lietuvių bendruomenės muzikinį gyvenimą, leidžia gyvai pasiklausyti, ką mėgo, dainavo, pagal kokią muziką šoko mūsų tautiečiai, nuklydę į tolimą „svajonių šalį“.

Įsigijusi daugiau ritinėlių Nacionalinė biblioteka dabar gali didžiuotis turinti Lietuvoje didžiausią lietuviškų ritinėlių rinkinį (155 vnt.), saugomą Nacionalinio publikuotų dokumentų fondo Audiovizualiniame archyve. Tai viena didžiausių kolekcijų pasaulyje – kiek mažesnes ritinėlių kolekcijas turi Čikagoje įsikūrę lituanistiniai archyvai: Balzeko lietuvių kultūros muziejus ir Lituanistikos tyrimo ir studijų centras.

Bibliotekos ritinėlių kolekciją papildė išskirtiniai leidiniai – Lietuvoje mažai žinomų pirmųjų JAV lietuvių kompozitorių kūryba. Tai Juozo Žemaičio, Antano Pociaus kompozicijos, taip pat ankstyvieji Miko Petrausko opusai, JAV kurį laiką gyvenusio ir aktyviai lietuvybės veikloje dalyvavusio Stasio Šimkaus kūrybos pavyzdžiai (arija „Era mano brangi“ iš operetės „Čigonai“ ir dvi harmonizuotos lietuvių liaudies dainos „Kur bakūžė samanota“ ir „Šaltyšius“). Reikšmingi ir pirmieji įrašyti Vinco Kudirkos, Aleksandro Kačanausko, Antano Vanagaičio kūriniai – tai vieni ankstyviausių šių autorių muzikos įrašų.

Ritinėliai byloja apie glaudžius JAV lietuvių muzikų ryšius su kitomis bendruomenėmis, visų pirma lenkų. Pavyzdžiui, S. Šimkus, atvykęs į JAV, kurį laiką vargonavo Pensilvanijoje esančiame Šenandoa, lenkų parapijoje, o vargonininkas, dirigentas ir kompozitorius Vladislovas Grigaitis ten liko visą gyvenimą, nors ryšių su lietuviais muzikais niekada nenutraukė.

Kviečiame Nacionalinės bibliotekos lankytojus pasiklausyti ritinėlių įrašų. Išgirskite retai atliekamus ir nežinomus kūrinius: ankstyviausius J. Žemaičio, M. Petrausko, A. Vanagaičio opusus, susipažinkite su mechaniniu pianinu grojamos muzikos skambesiu.

Įrašai pateikiami kompaktinėje plokštelėje Muzikos ir vizualiųjų menų skaitykloje.