Telefonas Klaustukas Sitemap
2021 m. lapkričio 3 d.

Naujas Nacionalinės bibliotekos partneris – Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija

Lapkričio 3 d. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas ir Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos (NKIKIA) direktorė Edita Sabalionytė pasirašė tarpusavio bendradarbiavimo sutartį.

Nacionalinė biblioteka siekia stiprinti sistemingą bendradarbiavimą su Lietuvos kūrybinėmis ir kultūrinėmis nacionalinės svarbos institucijomis. „Ieškome bendradarbiavimo būdų, kurie kurtų vertę ir bibliotekai, ir asociacijai. Nacionalinės bibliotekos įvairiapusėje veikloje galima rasti įdomių iššūkių atvejų analizei, kurie leistų giliai gvildenti problemas, pamatyti jas iš įvairių kampų, rasti naujų bendradarbiavimo būdų“, – teigė Nacionalinės bibliotekos vadovas prof. dr. R. Gudauskas.

Sutartyje numatytas bendradarbiavimas įgyvendinant įvairaus pobūdžio bendras kūrybines-kultūrines iniciatyvas (renginius, parodas, tinklalaides, performansus, filmų peržiūras, kitus kultūrinius projektus, unikalias kūrybiškumą skatinančias programas ir pan.), grįstas naujausiomis specializuotomis ir tarpdisciplininėmis technologijomis, taip pat dalytis gerąja patirtimi, aktualia informacija, ją viešinti, teikti profesines konsultacijas.

Nacionalinė biblioteka planuoja aktyviau įveiklinti ir kitas bendradarbiavimo formas: paskaitas, asociacijos ekspertų įžvalgas, konsultuoti biblioteką intelektinių bei autorių teisių srityse, kūrybinių paslaugų ir produktų rinkodaros klausimais, pagal galimybes ir NKIKIA narių kompetenciją į bendras veiklas įtraukti asociacijos narius, skatinti bendrus atskirų asociacijos narių ir Nacionalinės bibliotekos projektus.

„Glaudesni Nacionalinės bibliotekos ir asociacijos ryšiai turėtų paskatinti daugiau kūrybinių iniciatyvų ir platesnį bendradarbiavimą kūrybinių ir kultūrinių industrijų srityje, matome daug neišnaudoto nevyriausybinio ir viešojo sektoriaus partnerystės potencialo, kuris galėtų būti panaudotas teikiant daugiau ir įvairesnių paslaugų, tenkinančių besikeičiančios visuomenės poreikius“, – sutarties pasirašymo renginyje sakė NKIKIA direktorė E. Sabalionytė.

Asociacija yra Nacionalinės bibliotekos partnerė pasaulinėje „EXPO 2020“ parodoje Dubajuje (Jungtiniai Arabų Emyratai), kurioje šiuo metu yra pristatomas interaktyvus pasakojimas „Kristijonas Donelaitis – Lietuvos Homeras“. Kitas artimiausias bendras renginys – kartu su partneriais lapkričio 26 d. Nacionalinėje bibliotekoje vyksiantis kultūros forumas „Kultūra ir švietimas“.

Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija yra skėtinė asociacija, veikianti nuo 2008 m. ir vienijanti kūrybinių industrijų ir kūrėjų asociacijas, menų inkubatorius, kultūros įstaigas, kūrybinio verslo įmones ir aukštojo mokslo institucijas.