Telefonas Klaustukas Sitemap
2021 m. lapkričio 19 d.

Naujausi Pasaulio banko fondo leidiniai

Šiuolaikiniai vartotojai kasdien gauna didelį kiekį informacijos, tad turi mokėti pasirinkti, kas tikrai įdomu ir naudinga. Taip pat jie gali rinktis, ką skaityti – ar popierinę knygą, ar elektroninius leidinius. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka suteikia galimybę 24 valandas per parą naudotis bibliotekos paslaugomis ir skaityti knygas patogiu formatu, pasiekiamas įvairiuose šaltiniuose ir bazėse.

Kviečiame susipažinti su Pasaulio banko (PB) atvirosios prieigos saugyklos „The World Bank Open Knowledge Repository“ visateksčiais leidiniais apie ekonominę ir žmonijos raidą, klimato kaitą, gamtos išteklius, žemės ūkį, infrastruktūrą, sveikatą, švietimą, regioninę integraciją, skurdo mažinimą ir kita.

„The World Bank Open Knowledge Repository“ leidžia bet kuriam pasaulio vartotojui dokumentą skaityti, atsisiųsti, išsaugoti, kopijuoti, spausdinti nemokamai.

Naujausius ir kitus PB leidinius rasite Nacionalinės bibliotekos interneto svetainėje pasirinkę nuorodą Ištekliai › Duomenų bazės › Užsienio › Tarptautinių organizacijų duomenų bazės › The World Bank Open Knowledge Repository. Duomenų bazės aprašyme rasite rekomenduojamų naujai paskelbtų leidinių sąrašą.

Europos Sąjungos, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO), Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) ir kitų tarptautinių organizacijų leidinius galite skaityti apsilankę Nacionalinės bibliotekos interneto svetainėje ir pasirinkę nuorodą Ištekliai › Duomenų bazės › Užsienio › Tarptautinių organizacijų duomenų bazės.

Duomenų bazėje esančiais leidiniais galite naudotis ir bibliotekoje, ir namuose.

Naujai gauti PB leidiniai Nacionalinėje bibliotekoje: 

Knygos viršelis

The Changing Wealth of Nations 2021: Managing Assets for the Future

Leidinyje pateikiama išsami tautų turto apskaita, turto raidos analizė ir būdai, kaip kurti turtą ateičiai. Šioje ataskaitoje taip pat pristatomas naujas įrankių ir analizės rinkinys, padedantis politikos formuotojams pažvelgti į įvairių šalių bendrojo vidaus produkto (BVP) dinamiką, įvertinti ekonominę gerovę ir tvarumo politiką.

Knygos viršelis

International Debt Statistics 2022

„Tarptautinė skolos statistika“ (IDS) – kasmetis Pasaulio banko leidinys, apimantis 123 mažas ir vidutines pajamas gaunančias šalis, kurios teikia ataskaitas Pasaulio banko skolininkų ataskaitų sistemai. „IDS 2022“ aprašo pasaulinės skolos atsargų ir skolos srautų tendencijas mažas ir vidutines pajamas gaunančiose šalyse, skolų aptarnavimo apimtis, skolinimosi tendencijų ir skolos aptarnavimo išlaidas, pateikia lenteles ir diagramas, kuriose aprašoma skolininkų ir kreditorių skolos likučių ir srautų sudėtis. Leidinys yra nepakeičiamas išteklius vyriausybėms, ekonomistams, investuotojams, finansų konsultantams, akademikams, bankininkams ir visiems.

Knygos viršelis

Global Economic Prospects, June 2021

Viena iš būtinų politikos krypčių yra pastangos mažinti prekybos sąnaudas, kad tai vėl taptų tvirtu augimo varikliu. Knyga yra pavyzdinė Pasaulio banko grupės ataskaita, kurioje nagrinėjami pasaulio ekonomikos pokyčiai ir perspektyvos. Leidinyje daugiausia dėmesio skiriama besivystančioms rinkoms ir ekonomikoms. Šiais metais minimos 30-osios šio leidinio metinės.

Knygos viršelis

World Development Report 202: Data for Better Lives

Knygoje nagrinėjama, kaip kinta duomenys. Parodoma, kaip jie gali būti naudingi visų žmonių, ypač neturtingų, mažas ir vidutines pajamas gaunančių šalių, gyvenimui. Siekiant išspręsti įtampą tarp naudingo ir žalingo duomenų potencialo, raginama sudaryti naują socialinę sąjungą, kuri leistų pakartotinai naudoti duomenis kuriant ekonominę ir socialinę vertę, užtikrinti teisingą prieigą ir skatinti pasitikėjimą, kad duomenimis nebus piktnaudžiaujama.

Knygos viršelis

Women, Business and the Law 2021

Leidinys yra septintas iš metinių tyrimų, kuriuose vertinami įstatymai ir teisės aktai, turintys įtakos moterų ekonominėms galimybėms. Knygoje pateikiami aštuoni rodikliai, rodantys moterų ir įstatymų sąveiką: mobilumas, darbo vieta, atlyginimas, santuoka, tėvystė, verslumas, turtas ir pensija. Šių metų ataskaitoje atnaujinti visi rodikliai nuo 2020 m. spalio 1 d. ir pateikiami teisinės lyčių lygybės ir moterų ekonominės įtraukties sąsajų įrodymai. Knyga prisideda prie tyrimų ir politinių diskusijų apie moterų ekonominę galią.

Knygos viršelis

The Global Health Cost of PM2.5 Air Pollution: A Case for Action Beyond 2021

Pastarąjį dešimtmetį aplinkos oro tarša toliau didėja. Jos socialinis ir ekonominis poveikis sveikatai skatina Pasaulio banką remti šalis, kurioms taršos problemų sprendimas yra vienas pagrindinių uždavinių. Leidinyje pateiktos analizės pagrįstos ankstesniais banko sąnaudų skaičiavimais ir oro kokybės duomenimis iš stebėjimo stočių daugelyje pasaulio miestų. Įvertinus oro taršos žalą sveikatai, siekiama padėti nustatyti oro taršos prioritetą konkuruojančioms šalims. Tai yra tvirtas pagrindas didinti investicijas į oro taršos kontrolę mažas ir vidutines pajamas gaunančiose šalyse.