Telefonas Klaustukas Sitemap
2021 m. lapkričio 22 d.

Nacionalinė biblioteka įsigijo dvi lituanistines senąsias knygas

Gavusi finansinę paramą iš Lietuvos kultūros tarybos, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka įsigijo dvi Lietuvos kultūros istorijai ypač reikšmingas senąsias knygas.

Pirma knyga – vokiečių teisininko, istoriko, valstybės veikėjo Samuelio Pufendorfo (1632–1694) Švedijos karaliaus Karolio X Gustavo valdymo 1654–1660 m. istorijos „Histoire du regne de Charles Gustave Roy de Suede“ (Nürnberg, 1697) vertimas iš lotynų į prancūzų kalbą. Šioje knygoje aprašytas ir karas tarp Švedijos ir Abiejų Tautų Respublikos, tad nemažai vietos skirta Lietuvai. Knyga gausiai iliustruota puošniais vario raižiniais: Švedijos karaliaus aplinkos ir karvedžių portretais, istoriniais miestų vaizdais, planais, mūšių scenomis, Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapiais su vaivadijų herbais – iš viso 244 iliustracijos. Iš visų graviūrų išsiskiria maždaug 4,5 metro iliustracija, vaizduojanti karaliaus laidotuves, fone pateikta Stokholmo panorama. Graviūrų autorius yra švedų karo inžinierius, dailininkas ir kartografas Erikas Jönssonas Dahlberghas (1625–1703). Tokia pati knyga saugoma ir Vilniaus universiteto bibliotekoje.

Antra knyga – tai Būdviečių (vok. Budwethe, nuo 1946 m. rus. Malomožaiskojė, Kaliningrado sritis) parapijos liuteronų kunigo, istoriko Theodoro Lepnerio (1633–1691) etnografinis veikalas vokiečių kalba „Der Preusche Littauer“, išleistas 1744 m. Gdanske. Veikalas buvo parašytas 1690 m., bet laikomas pirmuoju spausdintu etnografiniu veikalu apie Prūsijos lietuvius, nes kito Prūsijos istoriko Mato Pretorijaus (apie 1635–1704) kūrinys lotynų kalba „Deliciae Prussicae“ („Prūsijos įdomybės“, parašytas apie 1670 – apie 1695) liko rankraščiu. Penkiolikos skyrių veikale Lepneris aprašė XVII a. Mažosios Lietuvos lietuvių darbus, pastatus, drabužius, valgius bei gėrimus, ypač papročius, nemažai vietos skyrė svarstymams apie kalbas, pabrėždamas lietuvių kalbos išskirtinumą, pateikė lietuvių kalbos žodynėlį, taip pat aptarė religinę lietuvių raštiją. Nacionalinės bibliotekos įsigytas egzempliorius įrištas kartu su vokiečių autoriaus Gottfriedo Opitzo knyga „Merkwűrdige Nachrichten von seinem Leben.... (Wrocław, Leipzig, 1748, [d. 1]). Lietuvoje yra žinomi dar du šios knygos egzemplioriai – Vilniaus universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekose.

Šios abi knygos reikšmingai papildo Nacionalinėje bibliotekoje kaupiamą bei saugomą lituanistinių dokumentų archyvą.