Telefonas Klaustukas Sitemap
Iliustracija 2021 m. lapkričio 23 d.

Pasirodė valstybinės bibliografijos rodyklė „Bibliografijos žinios. Serialiniai leidiniai, 2020“

Elektroniniu būdu išleistoje valstybinės bibliografijos rodyklėje skelbiami Lietuvoje išleisti laikraščiai, žurnalai, biuleteniai, periodiniai ir metiniai rinkiniai, leidiniai Brailio raštu ir garsiniai žurnalai.

Leidinyje pateikiamos pagalbinės antraščių ir tarptautinių standartinių serialinio leidinio numerių (ISSN) su registracinėmis antraštėmis rodyklės. Naudojantis pagalbinių rodyklių sąsajomis su bibliografiniais įrašais, galima atlikti paiešką pačiame dokumente.