Telefonas Klaustukas Sitemap
Iliustracija 2021 m. lapkričio 26 d.

Virtualios elektroninio paveldo informacinės sistemos plėtra pereina į kitą etapą

Šių metų vasarą įgyvendinus Virtualios elektroninio paveldo informacinės sistemos modernizavimo projektą buvo sukurta debesijoje veikianti informacinė sistema naujas.epaveldas.lt, teikianti paslaugas visoms Lietuvos kultūros įstaigoms bei vartotojams ir kartu užtikrinanti ilgalaikį skaitmeninto kultūros paveldo turinio išsaugojimą, jo saugumą, nepertraukiamą veikimą, įvairių standartų integravimą ir anksčiau sukurtų duomenų korektišką palaikymą. Projekto metu sukūrus ir įgyvendinus reikalingą sistemos funkcionalumą, šiuo metu yra vykdomi duomenų perkėlimo darbai.

Pirmajame etape yra perkeliami senosios sistemos duomenys – suskaitmeninti vaizdai ir jų metaduomenys, kurie pirmiausia turi būti konvertuojami į kitus formatus, keliami į saugyklas, indeksuojami ir sukuriamos reikalingos sąsajos. Šį duomenų masyvą, kurio apimtis apie 80 TB, planuojama perkelti iki šių metų gruodžio vidurio, paskui bus keliami nauji, projekto metu suskaitmeninti objektai (pirmiausia Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo, Vilniaus universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekų sukurtas turinys). Antrajame etape bus įkelta daugiau kaip 200 tūkstančių objektų, kuriuos projekto metu suskaitmenino ir metaduomenis sukūrė 24 projekto partneriai. Numatyta, kad naujajai sistemai iš viso reikės 300–350 terabaitų vietos debesijoje, kurią užtikrins Informacinės visuomenės plėtros komitetas.

Įgyvendinant projektą, kurio vertė beveik 10 mln., informacinei sistemai sukurti skirta 2,5 mln. eurų. Likusios lėšos panaudotos kultūros paveldo skaitmeninimui: įvairioms institucijoms skirtai skaitmeninimo ir kompiuterinei įrangai, jų skaitmeninimo funkcijas vykdžiusių darbuotojų ir turinio ekspertų atlyginimams, licencinėms sutartims su skaitmenintų kūrinių autoriais ir pan. Projekto metu buvo siekdama, kad kuo daugiau portale esančių kultūros paveldo objektų būtų paženklinti laisvesne licencija ir taip būtų užtikrintas aktyvesnis antrinis jų panaudojimas.

Modernizuojant sistemą buvo sukurtos 9 naujos el. paslaugos, kurių funkcionalumas visa apimtimi bus išnaudojamas sukėlus naujai sukurtus skaitmeninius objektus. Tai palengvins skaitmeninto kultūrinio turinio kaupimą, tvarkymą, paiešką ir naudojimą švietimo, mokslinių tyrimų, kitais vartotojams aktualiais tikslais. Taip pat, siekiant aktualizuoti skaitmeninį turinį, buvo sukurtos 3 elektroninės edukacinės priemonės. Sukėlus naujai sukurtus skaitmeninius objektus vartotojams bus siūlomas gerokai gausesnis skaitmenintų kultūros paveldo objektų fondas ir palankios licencinės sąlygos autorinių kūrinių naudojimui, užtikrinama efektyvesnė ir tikslesnė kultūros objektų paieška, patrauklus skaitmeninto turinio pateikimas.

2005 m. pradėta kurti Virtuali elektroninio paveldo informacinė sistema (VEPIS) sujungė bibliotekų, muziejų ir archyvų saugomą turinį į vieną skaitmeninto kultūros paveldo infrastruktūrą portale epaveldas.lt. Šiuo metu skaitmeninto kultūros paveldo duomenų banke yra daugiau nei 4,8 mln. puslapių suskaitmenintų itin vertingų senųjų knygų, laikraščių, dailės kūrinių, rankraščių, bažnytinių metrikų, garso įrašų ir lietuvių literatūros klasikos kūrinių.

Projekto metu suskaitmeninta daugiau kaip 200 tūkstančių objektų, tarp kurių nemažai rankraščių, ir retų spaudinių. Šio turinio atsiradimas portale žymiai praplės unikalių paveldo vertybių naudojimo galimybes; kita vertus, šios vertybės, naudojant jų skaitmenines kopijas, bus ilgiau išsaugomos ateinančioms kartoms. Be rašytinio paveldo, taip pat bus gausiai papildytos muziejinių vertybių, dailės, taikomojo meno, fotografijos, muzikos kūrinių kolekcijos.