Telefonas Klaustukas Sitemap
2021 m. lapkričio 26 d.

Išrinktosios IFLA prezidentės Antonios Arahovos vizitas Lietuvoje

Lapkričio 22–25 d. Lietuvoje viešėjo išrinktoji Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos (IFLA) prezidentė, Graikijos bendrosios bibliotekų tarybos pirmininkė Antonia Arahova. Pagrindinis jos vizito tikslas buvo dalyvavimas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuotoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Politinė lyderystė parlamentinėje demokratijoje“, skirtoje parlamentinės bibliotekos 30-mečiui paminėti. Konferencijos dalyvius sveikinusi IFLA prezidentė atkreipė dėmesį į ypatingą parlamentinių bibliotekų vaidmenį demokratijos procesuose ir akcentavo sinergijos tarp politikų, sprendimų priėmėjų ir bibliotekų svarbą. Viešėdama Nacionalinėje bibliotekoje A. Arahova taip pat davė interviu apie IFLA veiklą ir pandemijos keliamus iššūkius, su juo bus galima susipažinti žurnalo „Tarp knygų“ gruodžio mėnesio numeryje.

Vizito metu išrinktoji ILFA prezidentė, lydima Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus prof. Dr. Renaldo Gudausko, taip pat dalyvavo susitikimuose su šalies valdžios atstovais. Susitikime su ponia Diana Nausėdiene ir ekspertais buvo aptarta Lietuvos atstovų narystė IFLA organizacijoje, pristatyti šiuolaikinėms bibliotekoms keliami tikslai ir diskutuota apie bibliotekų veiklą pandemijos kontekste – naujas veiklos formas, skaitmenizavimo galimybes.

Susitikime su Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto nariais ir jo pirmininku Vytautu Juozapaičiu aptartas bibliotekų vaidmuo kultūrinės diplomatijos lauke ir svarba kuriant stiprias visuomenes. Taip pat diskutuota apie Lietuvos ir Graikijos bibliotekų situaciją, bendrus iššūkius.

A. Arahova, viešėdama Lietuvoje, susitiko ir su Lietuvos bibliotekininkų draugijos atstovais. Susitikime draugijos pirmininkė Jolita Steponaitienė pristatė organizacijos veiklas ir akcentavo Lietuvos bibliotekininkų bendruomenės siekį aktyviau dalyvauti IFLA veikloje. Išrinktoji IFLA prezidentė teigiamai įvertino Lietuvos bibliotekų veiklą ir skatino daugiau dėmesio skirti veiklos rezultatų viešinimui tarptautiniu mastu. Susitikime taip pat aptartos pagrindinės planuojamos IFLA veiklos kryptys bei struktūriniai pokyčiai.

IFLA – įtakinga tarptautinė bibliotekininkų bendruomenės organizacija, atstovaujama tarptautiniu ir globaliu lygiu veikiančiose institucijose – Jungtinių tautų organizacijoje, UNESCO, Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijoje, Pasaulio prekybos organizacijoje ir kt.

IFLA kasmet organizuoja savo profesinei bendruomenei skirtus pasaulio bibliotekų ir informacijos kongresus, jų metu įvairiose pasaulio šalyse veikiančios bibliotekos ir jų asociacijos keičiasi žiniomis ir patirtimi, vertina, apibendrina bibliotekų ir informacijos srities naujoves bei tendencijas.