Telefonas Klaustukas Sitemap
2021 m. gruodžio 2 d.

Kultūrinės edukacijos „Kultūra atrakina“ forumų kelionė po Lietuvą artėja į pabaigą

Gruodžio 1 d. Telšiuose įvyko Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuotas devintas kultūrinės edukacijos forumas „Kultūra atrakina“. Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatre įvykusiame renginyje daugiausia dėmesio buvo skirta kultūros ir švietimo sinergijai, kultūros paso temai ir gerajai kultūrinių intervencijų patirčiai.

Forumo dalyvius nuotoliniu būdu pasveikino kultūros ministras Simonas Kairys ir Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė. Renginio dalyvius sveikino ir Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas. Patirtimi dalijosi kultūrinės edukacijos ekspertai ir praktikai: Kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimo projekto kultūrinės edukacijos plėtros veiklų koordinatorė Ingrida Veliutė, Lietuvos jūrų muziejaus Edukacijos skyriaus vedėja Renata Treigienė, asociacijos „Kūrybinės jungtys“ vadovė Milda Laužikaitė ir Nacionalinės dailės galerijos edukacinių programų kuratorė Eglė Nedzinskaitė.

Renginio metu taip pat vyko Telšių apskrities kultūrinės edukacijos teikėjų, dirbančių pagal Kultūros paso programą, kontaktų mugė, kurioje dalyvavo Lietuvos jūrų muziejus, asociacija „Plungės skautai“, Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka, VšĮ „Išmanioji karta“, Žemaičių muziejus „Alka“, VšĮ Žemaitijos turizmo ir informacijos centras, Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Mažeikių rajono Židikų kultūros centras ir Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatras.

Po forumo pranešimų dalies dalyviai susiskirstė į tris praktinių veiklų grupes, jose plačiau susipažino su Telšių rajone veikiančių kultūros ir meno įstaigų – Žemaičių muziejaus „Alka“ padalinio Žemaičių kaimo muziejaus, Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatro, Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos – vykdomomis edukacinėmis veiklomis, diskutavo apie kultūros ir meno pritaikymą ugdymo procesui.

Kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimo projekto tikslas – tobulinti kultūrinės edukacijos Lietuvoje sistemą ir įrankius (Kultūros paso programą, kultūrinės edukacijos koordinatorių ir kultūros edukatorių kompetencijas bei tinklą, kultūrines intervencijas ir tam pritaikytą IT sistemą) siekiant stiprinti mokinių ir pedagogų kultūrines kompetencijas, kūrybinį kritinį mąstymą ir taip ugdyti kitus ateičiai būtinus gebėjimus. Projektu siekiama sukurti kultūrinės edukacijos administravimo platformą, kultūrinės edukacijos koordinatorių (formaliojo ir neformaliojo švietimo) tinklą, siekiant užtikrinti kokybišką kultūros ugdymą ir nuoseklų koordinavimą, telkti ir stiprinti sukurtą kultūros edukatorių tinklą skatinant juos teikti kuo kokybiškesnes, įvairesnes kultūrines edukacijas.

Paskutinis kultūrinės edukacijos forumas vyks gruodžio 13 d. Vilniuje, Nacionalinėje bibliotekoje.

Kultūrinės edukacijos forumai – dalis Nacionalinės bibliotekos kartu su Kultūros ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijomis vykdomo Kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimo projekto veiklų.

Forumo vaizdo įrašą galite pažiūrėti čia.