Telefonas Klaustukas Sitemap
Iliustracija 2021 m. gruodžio 16 d.

Nacionalinės bibliotekos mokslinė produkcija vertinama geriau

Lietuvos mokslo taryba (LMT) paskelbė galutinius 2020 metų mokslinės produkcijos vertinimo rezultatus.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka antrus metus teikia darbus LMT ekspertų atliekamam kasmetiniam Lietuvos universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslo veiklos vertinimui. LMT ekspertai palankiai įvertino Nacionalinės bibliotekos mokslininkų 2020 metų humanitarinių ir socialinių mokslų srities publikacijas. Visos bibliotekos mokslininkų ir tyrėjų grupės turėjo galimybę pamatyti savo veiklos rezultatus platesniame šalies mokslinių tyrimų kontekste.

Tai rodo Nacionalinės bibliotekos kaip mokslo institucijos pripažinimą per indėlį į bendrą šalies mokslinę produkciją ir skatina bibliotekos mokslininkus tęsti pasirinktos tematikos taikomuosius mokslinius tyrimus, planuoti naujus tyrimus su kitų institucijų kolegomis. 

Iš viso įskaityta 16 humanitarinių mokslų srities publikacijų, viena neįskaityta dėl per mažos apimties (2019 metais buvo teikta ir įskaityta 11 šios srities publikacijų). Iš teiktų trijų socialinių mokslų srities publikacijų įskaityta viena.

Kartu su įvairiomis Lietuvos studijų ir mokslo institucijomis mokslininkų publikacijas teikė dvi šalies bibliotekos – Lietuvos nacionalinė ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka.

Mokslo (meno) veiklos vertinimo paskirtis – įvertinti mokslo ir studijų institucijų vykdytą mokslo (meno) veiklą, o vertinimo rezultatus viešinti bei teikti institucijoms, formuojančioms ir įgyvendinančioms mokslo ir studijų politiką. Šie rezultatai naudojami skiriant bazinio finansavimo lėšas moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (MTEP) bei meno veiklai valstybinėse Lietuvos mokslo ir studijų institucijose. Rezultatai gali būti naudojami ir kitiems tikslams, pavyzdžiui, skirstant valstybės finansuojamas doktorantūros ir antrosios pakopos studijų vietas.