Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
Iliustracija 2021 m. gruodžio 23 d.

Tęsiama Skaitymo skatinimo programa: vėl renkama Metų knyga, įsibėgėja „Knygų startas“

Kultūros ministerija patvirtino Skaitymo skatinimo programos, kurios viena iš įgyvendintojų yra Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, vykdymo 2022–2024 metų veiksmų planą. Planas patvirtintas bendru kultūros bei švietimo, mokslo ir sporto ministrų įsakymu.

Pagrindiniai jo tikslai – kurti ir palaikyti skaitymą skatinančią aplinką ir užtikrinti jos prieinamumą; ugdyti kultūros ir švietimo darbuotojų skaitymo skatinimo kompetencijas; stiprinti mokinių skaitymo gebėjimus; formuoti teigiamą požiūrį į skaitymą, telkti knygos industrijos dalyvius diegiant skaitymo kultūrą.

Vieni pagrindinių atnaujinto plano akcentų – tęsti ir plėtoti ankstesniame trimečiame plane sėkmingai vykdytas veiklas, tokias kaip akcijos „Metų knygos rinkimai“, „Tėčiai skaito vaikams“, skiriant joms didesnį finansavimą, plėtoti nacionalinės reikšmės projektą „Knygų startas“. Visų šių veiklų pagrindinis įgyvendintojas yra Nacionalinė biblioteka.

Kaip jau skelbta anksčiau, „Metų knygos rinkimai“, šalyje vykstantys nuo 2005 m., taip pat neseniai atnaujinti – su pokyčiais ir naujais nuostatais galima susipažinti čia.

Iki trejų metų amžiaus vaikams ir jų tėvams skirto ankstyvojo skaitymo skatinimo projekto „Knygų startas“ finansavimas didėja nuo 130 tūkst. eurų 2022 m. iki 180 tūkst. eurų 2024-aisiais. Prasidėjęs kaip bandomasis projektas Vilniaus apskrityje, nuo šiol jis apima visą Lietuvą. „Knygų starto“ tikslas – užauginti Lietuvoje pirmą kartą vaikų, kurių skaitymo patirtis prasidėtų nuo pat pirmų dienų, kartu skatinant skaitymą šeimoje ir padedant jauniems tėvams įsisąmoninti ankstyvojo skaitymo svarbą, suteikiant jiems reikalingų priemonių ir žinių. Tai atspindi ir projekto šūkis: „Su kiekviena knyga – ūgteli karta!“ Išsamiau su projektu galima susipažinti čia.

Atskiras finansavimas ir daugiau dėmesio skiriama Lietuvos aklųjų bibliotekos veikloms, orientuotoms į kitokį įgalumą turinčius skaitytojus. Siekiant įvertinti vykdomų veiklų efektyvumą ir pokyčius, susijusius su skaitymo kultūra Lietuvoje, veiklų plane numatytas Skaitymo skatinimo programos poveikio tyrimas. Be išvardytų veiklų, veiksmų plane yra numatyta ir daugiau pokyčių. Su veiksmų planu galima susipažinti čia.

Skaitymo skatinimo programą koordinuoja ir įgyvendinimo stebėseną atlieka Kultūros ministerija, pagrindiniai plano vykdytojai – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos aklųjų biblioteka, apskričių ir savivaldybių viešosios bibliotekos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos leidėjų asociacija ir Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius.