Telefonas Klaustukas Sitemap
2021 m. gruodžio 29 d.

Naujos knygos Lituanistikos skaitykloje

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Lituanistikos skaityklos atvirasis fondas papildytas naujų knygų. Jos padės geriau pažinti Lietuvą. Pasimėgaukime maloniu skaitymu.

Knygos viršelis

Foreign policy analysis of a Baltic State : Lithuania and ’Grybauskaitė doctrine / Tomas Janeliūnas. – London; New York : Routledge, 2021. – 242 p.

Knygoje pateikiama išsami Lietuvos užsienio politikos analizė. Siekiama įvertinti, kaip prezidentė Dalia Grybauskaitė 2009–2019 m. paveikė Lietuvos užsienio politiką ir kas galėjo turėti įtakos tarptautinių struktūrų pokyčiams. Knyga pagrįsta originaliais pokalbiais su Dalia Grybauskaite ir jos patarėjais užsienio politikos klausimais, taip pat kitais Lietuvos diplomatais ir užsienio reikalų ministrais.

Bus įdomi politologams, tyrėjams, studentams.

Knygos viršelis

Išsaugoti Nepriklausomybę : Lietuvos Seimo veikla užsienio politikoje 1920–1927 metais / Audronė Veilentienė. – Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2020. – 398 p.

Lietuvos istoriografijoje ir parlamentarizmo istorijoje tai pirma mokslinė monografija, kurioje analizuojama Lietuvos Seimo veikla sprendžiant užsienio politikos problemas. Knygoje charakterizuojamos ir lyginamos parlamentinių partijų, frakcijų ir Seimo narių nuostatos valstybės užsienio politikos klausimais. XX amžiuje svarbiausias lietuvių tautos, patyrusios ne vieną okupaciją, pasižyminčią ne tik fizine, bet ir dvasine prievarta, tikslas buvo išlikti. Tai paveikė mūsų tautos istorinę sąmonę, todėl Lietuvoje nuolat kyla tapatybės, istorinės atminties ir įamžinimo problemų.

Ši monografija padės suprasti ir įvertinti Seimo pastangas siekiant apginti šalies nepriklausomybę ir įtvirtinti valstybingumą parlamentiniu pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpiu. Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis, pateikti asmenvardžių, santrumpų, panaudotų šaltinių bei literatūros sąrašai.

Knygos viršelis

Lietuvos etnologija. T. 20(29) (2020). – (Vilnius : Baltijos kopija), 2020. – 236, [2] p.

Tai mokslinis etnologijos ir socialinės ir kultūrinės antropologijos žurnalas, kuriame spausdinami recenzuojami straipsniai, konferencijų pristatymai, knygų recenzijos ir apžvalgos. Straipsnių temos apima Lietuvą ir Vidurio bei Rytų Europą. Žurnalas pristato mokslo aktualijas, teorines ir metodines diskusijas. Tekstai skelbiami lietuvių arba anglų kalba.

Žurnale pristatyti jaunųjų tyrėjų, daugiausia etnologijos ir antropologijos krypčių doktorantų, darbai. Skaitytojai susipažins su atliktų tyrimų spektru. Šiame numeryje, kaip įprasta, paskelbta daug naujų knygų recenzijų. Apie iškilaus etnologo ir muziejininko Eligijaus Juvencijaus Morkūno 75-erių metų jubiliejų skaitykite sukakčių skyrelyje.

Knygos viršelis

Pažadėtoji žemė Lietuva : Lietuvos žydai kuriant valstybę 1918–1940 m. / sudarytojas Vilius Kavaliauskas. – 2-asis papild. leid. – Vilnius : [Petro ofsetas], 2021. – 281 p.

Minint Antrojo pasaulinio karo ir Holokausto Lietuvoje pradžios 80-metį, ypač svarbu prisiminti žydų bendruomenės indėlį į valstybės kūrimą. Žydai nuo pat Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų buvo verslo, mokslo, kultūros, medicinos ir kitų sričių atstovai, aktyviai įsijungiantys į valstybės statymą, jie buvo įsitraukę į šalies valdymą, aktyviai dalyvavo rinkimuose į savivaldybes, Lietuvos Respublikos Seimą. XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje žydai valdė beveik visą prekybą ir didelę dalį amatų, turėjo savo cechus. Nepriklausomoje Lietuvoje žydų tautinės bendrijos rūpinosi švietimu, kultūra.

Skaitytojai susipažins su žydų kultūros ir švietimo veikla, dvasiniais lyderiais, kultūrininkais, istorikais, žurnalistais, gydytojais, žydais Lietuvos karininkais ir kitais. Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis.

Knygos viršelis

The political discourse of the Polish-Lithuanian Commonwealth : concepts and ideas : concepts and ideas / Anna Grześkowiak-Krwawicz. – New York, N. Y.; London : Routledge, 2021. – [3], 270 p.

Knyga skirta studentams ir tyrėjams, taip pat visiems besidomintiems politinės kalbos ir sąvokų istorija bei politinės minties istorija. Autorius atrinko ir išanalizavo politiniam diskursui ypač svarbias sąvokas ir idėjas, siekdamas suprasti, ką šios sąvokos reiškė viešosios diskusijos dalyviams, kas jas vartojo, kaip aiškino ir apibūdino pasaulį. Tyrimas orientuotas ne tik į nagrinėjamu laikotarpiu veikusių sąvokų supratimą, bet ir į jų kaip politinės kovos instrumentų panaudojimą.

Knygos viršelis

The storytelling human : Lithuanian folk tradition today / edited by Lina Būgienė. – Boston : Academic Studies Press, 2020. – xviii, 270 p.

Ši knyga viena iš nedaugelio publikacijų, angliškai kalbančiam skaitytojui siūlančių reikšmingą įžvalgą apie šiuolaikinius lietuvių tautosakos tyrimus. Joje supažindinama su Lietuvos praeitimi, dabartimi, papročiais, elgsena, tradicijomis, gyvenimo būdu, kultūra ir istorija. Apmąstoma praeitis ir dabartis, tradicijos ir modernumas. Skaitydami šią knygą sužinosite apie folkloro žanrus – liaudies pasakas, patarles, anekdotus, taip pat apie Lietuvos kultūrinį identitetą.

Knygos viršelis

Žvilgsnis į praeitį : Panevėžio žydų istorija ir palikimas / sudarytojas Gennady Kofman. – Panevėžys : Petro ofsetas, 2021. – 206 p.

Panevėžio žydų bendruomenės pirmininko Gennady’aus Kofmano sudaryta knyga bus naudinga jaunajai kartai bei plačiajai visuomenei. Knygoje pasakojama apie Panevėžio žydų bendruomenę, atskleidžiamas religinis jų gyvenimas, pasaulietinis švietimas ir profesinis mokymas. Taip pat pilietinis ir politinis Panevėžio bendruomenės aktyvumas, sveikatos priežiūra ir sveikatingumo skatinimas, visuomeninių žydų labdaros organizacijų veikla Panevėžyje.

Skaitydami įsitikinsite, koks sunkus buvo žydų bendruomenės raidos kelias, suprasite, kiek iškilių mokslininkų, verslininkų, amatininkų, gydytojų ir kitų sričių specialistų prarado Panevėžys. Žinodami Lietuvos istoriją, geriau įvertinsite ir suprasite greta gyvenančius. Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis, gausu unikalių dokumentų, pateiktas išsamus šaltinių sąrašas.

Primename, kad Nacionalinės bibliotekos informacijos paieškos konsultantai padeda parinkti tinkamiausią medžiagą jūsų studijoms ar tyrimams, pataria, kaip efektyviai naudotis bibliotekos turimais dokumentais, kaip rasti reikalingą leidinį kitoje bibliotekoje, siūlo pagalbą naudojantis elektroniniais ištekliais. Daugiau informacijos rasite čia