Telefonas Klaustukas Sitemap
Iliustracija 2022 m. sausio 10 d.

Baigtas YIVO žydų mokslinių tyrimų instituto Niujorke ir trijų Lietuvos atminties institucijų bendras projektas

YIVO žydų mokslinių tyrimų institutas Niujorke pasidalijo žinia, kad baigtas Edwardo Blanko Vilniaus kolekcijų projektas – istorinė septynerių metų 7 mln. JAV dolerių vertės iniciatyva, kurios tikslas – apdoroti, išsaugoti ir suskaitmeninti išsklaidytas prieškario YIVO instituto bibliotekos ir archyvų kolekcijas. Vykdant projektą, ši medžiaga skaitmeniniu būdu buvo integruota į specialų interneto portalą ir pirmą kartą tapo prieinama visame pasaulyje.

„Šio projekto užbaigimas – svarbus etapas naujausioje YIVO instituto istorijoje ir mūsų pagrindinės misijos įgyvendinimo išraiška. Projektu pagerbiami didvyriai ir kankiniai, kurie rizikavo gyvybėmis ar jas prarado, kad išsaugotų šias knygas ir dokumentus, taip pat juo pagerbiami mokslininkai ir vizionieriai, suprantantys, kad šios medžiagos reikšmė yra kur kas daugiau nei puslapyje užrašyti žodžiai. Esame dėkingi už mūsų partnerių Lietuvoje dalyvavimą, nenuilstamas archyvarų ir bibliotekininkų pastangas Niujorke bei Vilniuje, dosniems rėmėjams, be kurių visa tai nebūtų įmanoma“, – sako Ruth Levine, YIVO žydų mokslinių tyrimų instituto valdybos pirmininkė.

Šis projektas – tai tarptautinė YIVO instituto Niujorke ir trijų Lietuvos institucijų: Lietuvos centrinio valstybės archyvo, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos partnerystė.

„Šio reikšmingo projekto finišas kartu atveria ir naują atminties puoselėjimo puslapį. Jis padės užpildyti žinių spragas, išplėsti suvokimą apie regiono prieškario žydų gyvenimą, nutiesti tvirtas atminties jungtis tarp Vilniaus ir Niujorko. „YIVO Vilniaus projektas“ yra svarbus įsipareigojimas tiek visų pirma Lietuvai, tiek visam pasauliui: kiekvienas privalome semtis žinių iš šio atsiveriančio begalinės informacijos vandenyno ne tik dėl būtinybės prisiminti, gerbti ir puoselėti – privalome tai daryti, jei norime patys būti geresni ir kurti geresnį pasaulį“, – sako kultūros ministras Simonas Kairys.

Apibendrindamas projekto rezultatus, Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas pabrėžė: „Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos bendradarbiavimas su Niujorko YIVO žydų mokslinių tyrimų institutu bendrame projekte skaitmeninant Lietuvos žydų dokumentinį paveldą yra labai svarbi sutelkta pastanga pasaulio, taip pat ir mūsų šalies bendruomenei dar išsamiau atskleisti istoriją ir kultūrą tautos, šimtmečius buvusios ir tebesančios neatskiriama Lietuvos valstybės dalimi. Atverti archyvai skatina pažinimo ir naujų tyrimų galimybę, o jų rezultatai leidžia dar tiksliau suvokti Lietuvos istoriją, suteikia naujų žinių ir papildo pasaulio žydų istorijos pasakojimą.“

Projekto metu suskaitmenintos knygos ir dokumentai ‒ kažkada dėl sudėtingų istorinių aplinkybių išblaškyti, bet išsaugoti Niujorke bei Vilniuje – per Holokaustą išlikę kultūriniai liudijimai. Tai maždaug 4,1 mln. puslapių originalių knygų, įrašų, rankraščių ir dokumentų. Šis projektas yra pirmasis tokio pobūdžio žydų istorijoje. Ši neprilygstama kolekcija naujai atskleidžia prieškario žydų istoriją ir kultūrą visoje Rytų Europoje ir Rusijoje, ji bus naudinga ateities kartoms – mokslininkams, studentams ir plačiajai visuomenei.

Originalūs prieškario YIVO archyvai ir biblioteka yra svarbiausias dokumentų šaltinis apie Rytų Europos žydų civilizaciją, trukusią daugiau nei tūkstantį metų. Edwardo Blanko YIVO Vilniaus kolekcijų projekto metu sukurtas didžiausias skaitmeninis rinkinys, susijęs su Rytų Europos žydų civilizacija, įskaitant didžiausią pasaulyje medžiagos jidiš kalba kolekciją.

Kolekcijos dokumentai pasakoja, kaip žydai gyveno, iš kur jie atvyko, kaip augino ir auklėjo savo vaikus, kaip kūrė meną, literatūrą, muziką ir pačią kalbą. Be to, dokumentai atskleidžia žydų ir jų kaimynų nežydų santykius, parodo, kaip jie suprato savo vietą pasaulyje tiek politiniu, tiek socialiniu požiūriu, kaip susidūrė su naujųjų laikų sumaištimi ir iššūkiais.

Daugiau informacijos apie projektą rasite interneto svetainėje.

Nuo 2017 m. Kultūros ministerija prisidėjo prie projekto įgyvendinimo, kasmet skirdama lėšų Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai YIVO archyvo dokumentų restauravimo ir sklaidos veikloms, žydų paveldo tyrinėjimams ir viešinimui.  2017–2021 m. iš viso skirta 50 tūkst. eurų, kurie panaudoti parodoms, pristatančioms YIVO archyvo turinį, Lietuvos ir užsienio auditorijoms skirtoms paskaitoms ir edukacinėms programoms, taip pat labiausiai pažeistų YIVO archyvo dokumentų restauravimui ir konservavimui. Už šias lėšas taip pat buvo vykdoma leidybinė veikla: 2019 m. išleistas žydų poeto Avromo Suckeverio Vilniaus gete rašytų eilėraščių leidinys „Dešimt eilėraščių“ („Tsen Lider“) jidiš, lietuvių ir anglų kalbomis; 2021-aisiais parengtas ir publikuotas žydų mergaitės Bebos Epštein rankraštinės autobiografijos leidimas. Pastarąją knygą šiemet numatyta pristatyti bendrame Nacionalinės bibliotekos ir YIVO instituto renginyje bei Vilniaus knygų mugėje.

2022 m. taip pat bus tęsiamos Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje saugomų YIVO archyvo dokumentų skaitmeninimo veiklos.

Apie YIVO institutą

YIVO žydų mokslinių tyrimų institutas yra skirtas Rytų Europos žydų istorijai ir kultūrai išsaugoti bei studijoms visame pasaulyje. Jau beveik šimtmetį YIVO institutas yra naujų žydų mokslo, tyrimų, švietimo ir kultūrinės raiškos formų pradininkas. YIVO viešos programos, parodos, taip pat internetiniai ir vietoje rengiami kursai išplečia pasaulinę aprėptį ir leidžia dalytis turimais didžiuliais ištekliais. YIVO archyvuose yra daugiau kaip 23 mln. unikalių eksponatų, o YIVO bibliotekoje – daugiau kaip 400 tūkst. tomų. Tai didžiausias tokių studijų šaltinis pasaulyje.

Thos Robinson („Getty Images“) nuotraukoje – Lazdijų miesto Talmudo besimokančiųjų draugijos (Hevra Lomde Šas) pinkas (bendruomenės metrikų knyga), 1836 m. (Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Judaikos kolekcija).