Telefonas Klaustukas Sitemap
Naujienos iliustracija 2022 m. vasario 11 d.

Kino klasikos seansai

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kviečia į Kino klasikos seansus, kuriuose matysite gerai visiems žinomų lietuvių režisierių darbus.

Vasario 14 d. 18.30 val. „Velnio nuotaka“ (rež. A. Žebriūnas, 1976)

Scenarijaus autoriai: Sigitas Geda, Arūnas Žebriūnas (Kazio Borutos romano „Baltaragio malūnas“ motyvais)
Operatorius Algimantas Mockus
Kompozitorius Viačeslavas Ganelinas
Dailininkė Filomena Linčiūtė-Vaitiekūnienė
Kostiumų dailininkės: Filomena Linčiūtė-Vaitiekūnienė, Danutė Inčiūtė
Montažo režisierės: Vanda Zavadskaitė, Ona Diržytė

Vaidina: Vaiva Mainelytė, Regimantas Adomaitis, Gediminas Girdvainis, Vasilijus Simčičius, Regina Varnaitė, Bronius Babkauskas, Juozas Meškauskas, Regina Arbačiauskaitė, Danutė Krištopaitytė, Jonas Pakulis

Kartą rojuje, Aukščiausiajam prisnūdus nuo saldžių choralų, kyla vietinio pobūdžio maištas. Naudodamiesi proga, angelai ima puotauti, šokti, viskas rieda link orgijos. Atsipeikėjęs Aukščiausiasis rūsčiais žaibais išsvaido nepaklusniuosius. Vienas jų – Pinčiukas, – degraduotas į velniukus, pliumpteli tiesiai į senyvo malūnininko Baltaragio kūdrą. Žmogus ir nelabasis sudaro sandėrį: malūno sparnai suksis net be vėjo, į namus ateis geista Marcelė, bet tai, ko dabar Baltaragis dar neturi, priklausys jam, mikliajam Pinčiukui. Marcelė gimdydama miršta, jos duktė Jurga išauga gražuole, pamilsta… visai ne Pinčiuką, o šaunų berną Girdvainį, irgi mylintį ją, bet savo obuolmušius arklius, ko gero, dar labiau. Negalintis egzistuoti be intrigų velniūkštis susitaria su arkliavagiu Raupiu, kad tuos arklius pavogtų. Baltaragis gudrauja taip pat, už velnio išleisdamas ne dukrą, o prigyventoją senmergę Uršulę. Bet Girdvainio ir Jurgos meilės jau niekas nebegrąžins, paskutiniame optimistiniame kadre regi greičiau tai, kas tik galėjo būti.

Registracija.

Vasario 15 d. 18.30 val. „Skrydis per Atlantą“ (rež. R. Vabalas, 1983)

Scenarijaus autoriai: Raimondas Vabalas, Juozas Glinskis
Operatorius Jonas Tomaševičius
Kompozitorius Bronius Kutavičius
Dailininkas Algirdas Ničius
Kostiumų dailininkė Irena Vabalienė
Montažo režisierė Mingailė Murmulaitienė

Vaidina: Remigijus Sabulis, Eimuntas Nekrošius, Regimantas Adomaitis, Eugenija Bajorytė, Juozas Budraitis, Povilas Gaidys, Gediminas Girdvainis, Valentinas Masalskis, Jonas Vaitkus

„Nepaisant personažų bei įvykių gausos, paprastai kliudančios suprasti prie istorijos besigretinančius lietuvių filmus, tvirta profesionalaus dramaturgo J. Glinskio ranka (drauge su R. Vabalu) valdingai kondensuoja kūrinį apie dviejų legendinių Lietuvos žmonių siekį ir nelengvus kelius į jo realizavimą. Atliktas gigantiškas istoriografinis darbas. Gera pagrindinių charakterių – impulsyvaus Dariaus ir santūraus Girėno – dramaturginė lygsvara. Perteiktos fašizmo išvakarių laikmečio nuotaikos, jo atmosfera. Nors filmuota be užsieninių ekspedicijų, taupūs apgalvoti štrichai (juodaodis saksofonistas amerikiniame geltoname tramvajuje) leidžia pasijusti įvairiose pasaulio vietose. Malonaus autentiškumo filmui suteikia tai, kad čia skamba anglų, prancūzų, vokiečių kalbos, lietuviški dialektai. Santūri, be rėksmingos patetikos, kuri greičiausiai pasigirstų šiandien statant panašų filmą, patriotinė kūrinio ištarmė išties jaudina. „Skrydis per Atlantą“ – dalykiškas pasakojimas, nes tai lėmė pati medžiaga, tačiau vienu metu ir filosofinis, verčiantis susimąstyti apie žmogaus paskirtį žemėje, ir savaip poetinis.“ Saulius Macaitis

Registracija.

Kovo 10 d. 18 val. „Vaikai iš „Amerikos“ viešbučio“ (rež. R. Banionis, 1991)

Scenarijaus autorius Maciejus Drygas
Operatorius Jonas Tomaševičius
Kompozitorius Faustas Latėnas
Dailininkas Algirdas Bružas
Kostiumų dailininkė Daiva Petrulytė
Montažo režisierė Vanda Survilienė

Vaidina: Augustas Šavelis, Gabija Jaraminaitė, Jūratė Onaitytė, Jurga Kasčiukaitė, Gediminas Karka, Linas Paugis, Rolandas Kazlas, Giedrius Čaikauskas, Arūnas Sakalauskas, Gražina Balandytė

1972 metai, Kaunas. Nedidelė paauglių grupelė slapčia klausosi Liuksemburgo radijo ir svajoja. Visi jie gyvena tame pačiame name, kuriame anksčiau buvo viešbutis „Amerika“. Jų nekalta veikla susidomi KGB. Saugumo agentai perskaito vaikų laiškus, siųstus į Liuksemburgo radiją. Netrukus drauge su milicija jie išdrasko šį paauglių būrelį. Tai filmas apie lietuvių hipių kartą, apie metą, kai susidegino Romas Kalanta, kai prasidėjo menininkų emigracija, kai suaktyvėjo slaptųjų tarnybų veikla.

Registracija.

Kovo 17 d. 18 val. „Neatmenu tavo veido“ (rež. R. Banionis, 1990)

Scenarijaus autorius Leonidas Jacinevičius
Operatorius Jonas Tomaševičius
Kompozitorius Faustas Latėnas
Dailininkai: Giedrius Laurušas, Linas Rimkus
Kostiumų dailininkė Daiva Petrulytė
Garso operatorius Romualdas Fedaravičius

Vaidina: Ina Rosenaitė, Lukas Žilys, Dalia Melėnaitė, Linas Paugis, Eleonora Korzinaitė, Augustas Šavelis, Albinas Keleris, Aldona Janušauskaitė, Vytautas Grigolis, Gabija Jaraminaitė (Ryškuvienė), Audronė Marcinkevičiūtė, Renatas Šajauskas

  • 1989 m. – Maskvos tarptautinio vaikų kino festivalio didysis prizas
  • 1990 m. – Žiuri prizas Tarptautiniame kino festivalyje „Costa de Estoril“

Leta ir Saulius susipažino vaikų širdies ligų sanatorijoje, jos pacientams panašioje į laisvės atėmimo įstaigą. Jai – 13 metų, jam – 14. Slogioje ligoninės aplinkoje gimsta pirmoji meilė. Netikėtai ir liūdnai, nes pirmuosius jausmus temdo nepagydoma Letos liga, sudėtingas paauglių pasaulis ir perdėtai rūpestingi suaugusieji. Letos ir Sauliaus tėvai bei pedagogai nutarė jiems padėti ir „apsaugoti“ nuo pavojingo ir abiem tariamai nereikalingo jausmo.

Registracija.

Balandžio 12 d. 18 val. „Maža išpažintis“ (rež. A. Araminas, 1972)

Scenarijaus autoriai: Icchokas Meras, Algirdas Araminas (Vytauto Bubnio apysakos „Arberonas“ motyvais)
Operatorius Donatas Pečiūra
Kompozitorius Algimantas Apanavičius
Dailininkas Algirdas Ničius
Kostiumų dailininkai: Viktorija Vilimienė, Jehuda Levinas
Montažo režisierė Mingailė Murmulaitienė

Vaidina: Andrius Karka, Gediminas Karka, Rūta Staliliūnaitė, Vytautas Kaminskas, Vytautas Kernagis, Monika Mironaitė, Vaiva Mainelytė, Juozas Budraitis

Svetimas – toks jaučiasi aštuoniolikmetis Arūnas. Kūrybinės laisvės troškusi mama dailininkė juodu su tėvu paliko, o tėvo ir sūnaus santykiai eina vis šaltyn – Arūnas negali suprasti tolimo tėvo pasaulio. Mokykla ir klasės draugai jaunos širdies taip pat neguodžia. Nuolatinės išdavystės ir nesuprantamos sistemos prievolės veda vienintelės išeities link – viską mesti ir pradėti dirbti. Bet baimė stipresnė už laisvės troškimą. Net draugas Benas, muzikantas ir nepriklausomo gyvenimo propaguotojas, negali padėti ištrūkti. Tad kas padės? Tam tereikia vieno švelnaus prisilietimo.

Registracija.

SVARBU! Nacionalinės bibliotekos renginiai organizuojami vadovaujantis šiuo metu galiojančiomis pandemijos valdymo priemonėmis. Lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių, į renginį neįleidžiami. Renginiuose uždarose erdvėse visi vyresni nei šešerių žiūrovai privalo dėvėti medicinines kaukes arba respiratorius. Atsiprašome už nepatogumus.