Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
Naujienos iliustracija 2022 m. vasario 23 d.

Lituanistikos skaitykloje – knygų ekspozicija „Lietuvos universitetui 100 metų“

Lietuvos Respublikos Seimas 2022 metus paskelbė Lietuvos universitetų metais. Prieš 100 metų, 1922 m. vasario 16 d., Kaune iškilmingai atidarytas Lietuvos universitetas, jame pradėtos universitetinės studijos lietuvių kalba. Lietuvos šviesuomenė tai laikė vienu svarbiausių uždavinių. Ši aukštoji mokykla suvaidino reikšmingą vaidmenį plėtojant universitetinį aukštąjį mokslą visoje Lietuvoje.

Dar 1919-aisiais Lietuvos Vyriausybė laikėsi nuomonės, kad kurti universitetą per brangu, kad reikiamus specialistus galėtų rengti Vakarų Europos universitetai. Tačiau akademinės visuomenės atstovai ir intelektualai siekė, kad Lietuvoje būtų įsteigta aukštoji mokykla, nes neįmanoma parengti kraštui reikiamo įvairių sričių specialistų skaičiaus dėl riboto stipendijų skyrimo studijuoti užsienyje. Tik po dvejų metų karštos polemikos buvo priimtas nutarimas pradėti universiteto veiklą.

1930 m., minint Vytauto Didžiojo 500 mirties metinių sukaktį, Lietuvos universitetui buvo suteiktas Vytauto Didžiojo vardas.

1946 m. liepą, perdavus universitetą Sovietų Sąjungos aukštojo mokslo ministerijos pavaldumui, buvo pakeistas ir pavadinimas – jis tapo Kauno valstybiniu universitetu.

Po Antrojo pasaulinio karo ir okupacijų už Lietuvos ribų atsidūrė didelė mūsų inteligentijos dalis, nemažai buvusių Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojų ir studentų. Keletą metų jie gyveno pabėgėlių stovyklose Vokietijoje, Austrijoje, vėliau įsikūrė JAV, Kanadoje, Australijoje ir kitose šalyse, tačiau išsaugojo prisiminimus apie tarpukario universitetą, būrėsi į įvairias organizacijas.

1988 m. Kauno mokslininkų, inteligentijos ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyva buvo iškeltas Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo klausimas. Į universiteto atkūrimo darbus Kaune aktyviai įsiraukė ir išeivijos mokslininkai.

1990 m. gruodžio pabaigoje Atkuriamojo senato suvažiavime buvo priimtas Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) statutas. Dokumente įteisinta universiteto autonomija, akademinės laisvės, mokslo ir studijų vienybės principai, tripakopė (bakalauras, magistras, daktaras) studijų sistema ir artes liberales studijų modelis.

2019 m. VDU, susijungęs su Aleksandro Stulginskio universitetu, tapo plačiausios aprėpties universitetu Lietuvoje.

2020 m. VDU kartu su kitais šešiais Europos universitetais sukūrė Europos universitetų aljansą „Transform4Europe“.

Daugiau informacijos apie Lietuvos universitetą pateikiame sąraše. Knygų ekspoziciją kviečiame apžiūrėti Lituanistikos skaitykloje.