Telefonas Klaustukas Sitemap
Naujienos iliustracija 2022 m. kovo 17 d.

Nacionalinė biblioteka išleido „Lietuvos informacijos ir dokumentavimo standartų žinyną“

Kovą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka išleido elektroninį „Lietuvos informacijos ir dokumentavimo standartų žinyną“ (DOI: https://doi.org/10.51740/mp.54). Jis skirtas informuoti profesinę bendruomenę apie šalyje galiojančius informacijos ir dokumentavimo tarptautinius standartus, jų atnaujinimus ir naujausias redakcijas.

Šiuo tikslu buvo suregistruoti, sugrupuoti ir anotuoti Lietuvos standartų departamento 47 technikos komiteto „Informacija ir dokumentavimas“ standartai: pateikti jų bibliografiniai aprašai, atlikta turinio analizė (taikymo paskirtis, standarto leidimai, standartų terminų apibrėžtys ir pan.).

Leidinyje standartai grupuojami pagal Lietuvos standartizacijos departamento pateiktą grupavimo schemą, atitinkančią Tarptautinės standartizacijos organizacijos naudojamą klasifikacijos sistemą (International Classification for Standards, ICS).

Žinyno struktūra leidžia atskleisti daugiau standartų paieškai ir analizei naudingų požymių: tarptautinį bibliografinį aprašą, išverstą į lietuvių kalbą standarto anotaciją, terminologinę pastabą. Ji padės suprasti su naujomis technologijomis ateinančias sąvokas ir terminus. Rasite ir standartų leidimo ir peržiūros datas, nurodoma tarptautinio standarto kalba. Bibliografinio aprašo pastabose pateikiamas angliškas antraštės vertimas.

Pagal standartizacijos normas kiekvienas standartas ekspertų peržiūrimas ne rečiau nei kas penkerius metus, tad leidinyje rasite ir itin svarbią standartų peržiūros ar naujo leidimo bibliografinę informaciją. Naudojimąsi žinynu palengvins dvi pagalbinės rodyklės: tarptautinių standartų, išverstų į lietuvių kalbą, antraščių ir skaitinė standartų nuorodinių žymenų rodyklė. Standartų lietuvių kalba rodyklė sudaryta siekiant akcentuoti ypač svarbius profesinės kalbos raidai tarptautinių standartų vertimus, paskatinti jų sklaidą ir panaudą profesinio švietimo, specialiųjų kompetencijų ugdymo ir edukacijos tikslais.

Žinyną parengė Nacionalinės bibliotekos Informacijos ir komunikacijos mokslų departamento Informacijos procesų skyriaus vyriausioji metodininkė Dalia Jaskonienė, apsvarstė Lietuvos standartų departamento 47 technikos komiteto „Informacija ir dokumentavimas“ Nacionalinės bibliotekos skirtų ekspertų grupė ir rekomendavo publikuoti leidinį kaip žinyną.

Profesinių žinių ir technologijų nuolat gausėja, tad žinynas bus itin naudingas ir aktualus bibliotekų specialistams.

Atviros prieigos elektroninis žinynas PDF formatu prieinamas Nacionalinės bibliotekos tinklalapyje (meniu juostoje Mokslas / Mokslo leidiniai / Metodologijos paskyra / Naujausias leidinys).