Telefonas Klaustukas Sitemap
Iliustracija 2022 m. kovo 29 d.

Portale epaveldas.lt kūriniai našlaičiai suranda namus

Atsinaujinęs portalas epaveldas.lt vartotojus pasitinka su daugiau nei 290 tūkstančių suskaitmenintų bibliotekų, muziejų, archyvų ir kitų atminties saugojimo institucijų kultūros paveldo objektų. Toks skaitmeninto kultūros paveldo masyvas ir jo valdymas susiduria su nemažai iššūkių, vienas jų – autorių teisės ir gretutinės teisės.

Norint suskaitmeninti leidinį ar kitą objektą, būtina gauti teisių turėtojų sutikimą, žinoma, jei autorių teisės galioja. Tikrai ne visais atvejais yra labai paprasta išsiaiškinti, kas yra teisių turėtojai, kur ir kaip juos rasti, o radus – gauti leidimą naudoti kūrinį. Kai kūrinio autorių teisių turėtojas nerandamas ir negali būti identifikuotas, toks kūrinys laikomas nenustatytų autorių teisių kūriniu, paprasčiau tariant, kūriniu našlaičiu. Tad teoriškai tokie kūriniai negali būti naudojami nei asmeniniais, nei švietimo, nei komerciniais tikslais, o viešas jų skelbimas virtualiojoje erdvėje – autorių teisių pažeidimas. Ar iš tiesų Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, kartu su 24 partneriais skaitmenindama ir portale epaveldas.lt paskelbdama šiuos kūrinius, nusižengia įstatymui?

Kūrinių našlaičių skaitmeninimo vingiai ir užkulisiai

Kūriniai našlaičiai turi mokslinę, kultūrinę bei istorinę vertę, todėl visuomenė turi teisę susipažinti su tokiais kūriniais. Paprasčiau tariant, visuomenės interesas yra lygiai toks pats svarbus, kaip ir autorių teisės. Šie dalykai neturi vienas kitam prieštarauti. Todėl, siekiant suderinti visuomenės teisę naudotis kūriniais našlaičiais ir autorių teises, dar 2012 m. buvo priimta Europos Parlamento ir Europos Tarybos direktyva 2012/28/ES dėl tam tikro leistino nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimo, kuri atminties saugojimo institucijoms – bibliotekoms, archyvams, muziejams – suteikia kai kurias išimtis.

Pirmiausia būtina atlikti kruopščią paiešką, kurios rezultatai registruojami viešai prieinamoje duomenų bazėje – EUIPO. Kūriniui suteikus našlaičio statusą, jis pažymimas EU Orphan Work licencija (InC-EUOW). Ši licencija suteikia teisę atminties institucijoms tokius kūrinius skaitmeninti ir skelbti internete. Šiuo metu epaveldas.lt portale galima rasti vos daugiau nei 100 kūrinių našlaičių. Portalo naudotojai juos gali skaityti, analizuoti, taip pat panaudoti portale kurdami asmenines parodas, tačiau kūrinių našlaičių negalima kopijuoti, kaip nors keisti, naudoti išvestiniuose kūriniuose ar kitaip naudoti komerciniais ar nekomerciniais tikslais. Priimta direktyva ir tinkamas licencijavimas padeda išlaikyti autorių teisių ir visuomenės interesų pusiausvyrą kūrinių našlaičių nepaslepiant tamsiausiose bibliotekos fondų lentynose.

Nacionalinės bibliotekos vaidmuo kūrinių našlaičių paieškoje

Nuo 2014 m. Nacionalinė biblioteka paskirta atsakinga nacionaline įstaiga už nenustatytų teisių turėtojų kūrinių kruopščios paieškos rezultatų surinkimą ir registravimą bendroje ES duomenų bazėje. Šiuo metu pagrindinė spręstina užduotis – sukurti informacinę sistemą, kurioje būtų registruojami visų kruopščių paieškų rezultatai, todėl Nacionalinė biblioteka parengė Kruopščios paieškos duomenų teikimo ir naudojimo tvarkos aprašą, taip pat papildomas nuostatas, įpareigojančias paiešką atliekančias organizacijas pateikti informaciją ne tik apie kūrinius, kurių teisių turėtojai nebuvo nustatyti, bet ir apie sėkmingų paieškų rezultatus – nustatytus teisių turėtojus. Ši procedūra pristatyta suinteresuotosioms organizacijoms ir aptarta kovo 15 d. Nacionalinės bibliotekos organizuotame susitikime-diskusijoje.

Nacionalinės bibliotekos sukurtas naujas įrankis, kuriuo siekiama spręsti kūrinių naudotojų problemas, padės tinkamai organizuoti duomenų gavimo ir prieinamumo procesą. Sukurtos priemonės palengvins kūrinių skaitmeninimo darbus, skatins jų plėtrą, drauge papildys atnaujintą epaveldas.lt turinį.

Logotipas