Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2022 m. balandžio 1 d.

Nacionalinėje bibliotekoje identifikuotas dar vienas inkunabulas

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių fondas papildytas dar vienu naujai identifikuotu inkunabulu. Tai lenkų teologo Mikalojaus iš Blonios (Mikołaj z Błonia, Nicolaus de Blony; prieš 1400 – apie 1448) vadovėlis kunigams lotynų kalba „Tractatus sacerdotalis de sacramentis“, išleistas 1490 m. Strasbūre Martino Flacho (m. 1539) spaustuvėje.

Jame išdėstytas mokymas apie šv. Mišias, sakramentus, ekskomuniką, interdiktą, gausu praktinių patarimų: pasauliečiai turi priimti šv. Komuniją tris kartus per metus: per Kalėdas, Velykas ir Sekmines, o pacifikalą bučiuoti – visų kitų šv. Mišių metu; taip pat vynas, seilės ir žmogaus šlapimas netinkami krikštijimui. Pirmą kartą knyga išspausdinta 1475 m. Vroclave. Ji buvo labai populiari ne tik Lenkijoje, bet ir visoje Europoje: plito nuorašais – išlikę 47 rankraščiai Europos bibliotekose, o per XV–XVI a. išleista daugiau negu 40 kartų.

Nacionalinės bibliotekos inkunabului trūksta antraštinio ir kelių paskutinių pabaigos lapų. Knygos pradžioje įrišti 29 rankraštiniai lapai, kurių didžiąją dalį sudaro 1523 m. nežinomo knygos savininko puošniai perrašyta XV a. vokiečių cistersų vienuolio Balthasaro de Porta teologinis veikalas ,,Expositio canonis sacratissime misse“. Inkunabule išlikę įrašai lotynų, lenkų kalbomis liudija, kad knyga turėjo nemažai savininkų. Vilniaus vyskupijos kunigų seminarija, paskutinis žinomas savininkas, XIX a. knygą perrišo pagal tuometę madą – kietviršius apklijavo rudu marmuriniu popieriumi, o nugarėlę įrišo oda.

Inkunabulai, pirmosios spausdintinės knygos, išleistos iki 1500 m. gruodžio 31 d., laikomi ypač svarbia dokumentinio paveldo dalimi. Šiuo metu Nacionalinėje bibliotekoje saugomas 91 inkunabulas, o iš viso Lietuvos atminties institucijose – 521 inkunabulas.