Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2022 m. balandžio 7 d.

Išleista valstybinės bibliografijos rodyklė „Bibliografijos žinios. Disertacijos, 2020“

Elektroninėje bibliografijos rodyklėje skelbiami Lietuvoje išleistų ir Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje gautų disertacijų ir jų santraukų bibliografiniai įrašai. Įrašai grupuojami pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančius mokslo ir meno krypčių klasifikatorius, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl mokslo krypčių ir meno krypčių klasifikatorių patvirtinimo“. Išsamūs disertacijų ir jų santraukų įrašai pateikiami portale ibiblioteka.lt. Jei doktorantai yra pateikę disertacijas ir (arba) jų santraukas Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazėje (eLABa ETD), pateikiama „Nuoroda į eLABa“. Ją suaktyvinus, galima viešai susipažinti su santraukomis ir mokslo darbais einamuoju metu ar pasibaigus viešos prieigos prie dokumentų draudimo laikotarpiui. Pateikiama interaktyvi pagalbinė asmenvardžių rodyklė.

Bibliografijos rodyklę PDF formatu galima atsisiųsti čia ›