Telefonas Klaustukas Sitemap
2022 m. balandžio 13 d.

Prasidėjo kvalifikacijos kėlimo mokymai kultūros srities darbuotojams

2022 m. balandžio–birželio mėnesiais Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kartu su viešuosius pirkimus laimėjusia UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ organizuoja kultūros darbuotojams aktualius mokymus, skirtus viešosios komunikacijos ir medijų teisės žinioms bei praktiniams įgūdžiams tobulinti. Mokymai yra ES finansuojamo projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“ dalis ir yra skirti kultūros darbuotojams ir asmenims, veikiantiems kultūros srityje. Projekto veiklos yra orientuotos į kultūros sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą, įsitraukimą ir tarpusavio pasitikėjimą, atvirumo pokyčiams siekius bei veiklų tarpsektoriškumo ir inovatyvumo skatinimą. Projekto tikslinė auditorija – archyvų, bibliotekų, kultūros centrų, muziejų, teatro, scenos ir koncertinių įstaigų, kino, paveldosaugos sektorių darbuotojai. Pagrindinis projekto vykdytojas – Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.

Viešosios komunikacijos ir medijų teisės programą sukūrė ir ją realizuoja teisininkė praktikė, ilgametė lektorė, parašiusi ne vieną knygą bei nuolat publikuojanti įvairius straipsnius, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė Raimonda Joskaudienė, turinti daug praktinės patirties kultūros srityje. Lektorė kuria įvairią dokumentaciją asmens duomenų apsaugos srityje (dokumentų šablonus, taisykles, vertinimus, atitiktis ir kt.), bendrauja bei tarpininkauja su Žurnalistų etikos tyrimo tarnyba bei Asmens duomenų apsaugos inspekcija teikiant skundus dėl pasirodžiusios netinkamos informacijos spaudoje, netinkamai valdomos informacijos įstaigų viduje.

Į mokymų programą įtrauktos autorių ir gretutinių teisių teikiant kultūros paslaugas svarbios sritys, gilinamasi į intelektinės nuosavybės, autorių nuosavybės teises ir jų apsaugą bei gynimo būdus, analizuojamos informacijos rengėjų ir platintojų teisės ir pareigos, asmens duomenų apsaugos ir kitos nūdienos aktualijos. Viešosios komunikacijos ir medijų teisės mokymai vyks keturiuose Lietuvos regionuose – Panevėžio, Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus savivaldybėse. Mokymų programos apimtis – 40 akademinių valandų.

Pirmieji Viešosios komunikacijos ir medijų teisės mokymai vyko balandžio 4–13 dienomis Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje.