Telefonas Klaustukas Sitemap
Iliustracija 2022 m. balandžio 21 d.

Baigėsi pirmasis kultūrinės edukacijos intervencijų projektas

Renginiu „Prabudimas“ Vilniuje baigėsi viena iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamo nacionalinės kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimo projekto dalių – kultūrinės edukacijos intervencijų projektas „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“, kurį įgyvendino asociacija „Kūrybinės jungtys“. Nuo praėjusių metų spalio mėnesio 12-oje Lietuvos mokyklų, dešimtyje apskričių, vykęs projektas buvo skirtas moksleivių ir mokytojų kūrybingumui, kritiniam mąstymui ir kitiems ateityje būtiniems gebėjimams ugdyti.  

Renginio metu kūrėjai ir mokytojai dalijosi savo sukurtais kūrybiškais ugdymo metodais ir veiklomis. Taip pat susirinkusieji dar labiau pagilino projekto eigoje sukauptas žinias ir kartu mokėsi. Pasak renginio dalyvių, šie mokslo metai nebuvo lengvi, nuolat kilo įvairių iššūkių, tačiau atkaklumas, kūrybingumas ir bendruomeniškumas padėjo sėkmingai įveikti visas kliūtis.

Įgyvendindama šį projektą asociacija „Kūrybinės jungtys“ sutelkė mokyklų bendruomenes ir įvairių sričių kūrybos profesionalus partnerystei, orientuotai į ugdymo kultūros pokyčius. Režisieriai, aktoriai, vizualiųjų menų praktikai, edukologai kvietė moksleivius ir pedagogus drauge spręsti išsikeltas konkrečias užduotis ir mokymosi iššūkius. To jie siekė kurdami ir išbandydami dalykų integravimu, kūryba, tyrinėjimu ir problemų sprendimu pagrįstus ugdymo metodus, ugdydami dialogu, pasitikėjimu, bendradarbiavimu grindžiamą mokymosi kultūrą.

Projektas buvo vykdomas dviem lygiagrečiomis kryptimis. Pirmoji – moksleivių tyrinėjimo projektas. Kūrybiškas tyrinėjimo procesas, kuriame, bendradarbiaujant kuriančiam praktikui, moksleiviams ir mokytojams, buvo integruojamas bendrųjų dalykų mokymasis ir kūrybingumo bei kritinio mąstymo ugdymas. Antra kryptis – mokytojų klubai, kuriuose mokytojai, padedami kuriančio praktiko, tyrė jiems aktualius ugdymo klausimus, diskutavo, ieškojo sprendimų, mokėsi kurti kūrybiško, tyrinėjančio ugdymo procesą ir metodus. Taip pat praktikoje išbandė inovatyvius ugdymo būdus ir reflektavo savo patirtį.

Kultūrinės edukacijos intervencijų projektai – tai Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kartu su Kultūros ministerija ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendinamo nacionalinės kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimo projekto dalis. Kultūrinės edukacijos intervencijas mokyklose įgyvendina penkios atvirą konkursą laimėjusios įstaigos. Į kultūrinės edukacijos intervencijų projektus šiais mokslo metais įtraukti 40-ies Lietuvos mokyklų moksleiviai, mokytojai ir mokyklų bendruomenių nariai. Numatoma, kad visi kultūrinės edukacijos projektai bus baigti iki birželio vidurio ir įtrauks apie 1000 moksleivių bei 100 mokytojų.

Kultūrinė edukacijos intervencija apibūdinama kaip kūrėjų įtraukimas į formalųjį ugdymo procesą. Tai – kryptinga metodinė formaliojo ugdymo ir su juo susijusių problemų sprendimo veikla, grindžiama ilgalaikiu kūrėjų ir mokyklų bendradarbiavimu, stiprinančiu bendrąsias kompetencijas ir keičiančiu formaliojo ugdymo praktiką.

Nacionalinės kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimo projekto tikslas – tobulinti kultūrinės edukacijos Lietuvoje sistemą siekiant stiprinti moksleivių ir pedagogų kultūrines kompetencijas, kūrybinį kritinį mąstymą, ugdyti kitus ateičiai būtinus gebėjimus. Projekto metu kuriama kultūrinės edukacijos administravimo platforma, telkiamas ir stiprinamas formaliojo ir neformaliojo švietimo kultūrinės edukacijos koordinatorių tinklas, didinama kokybiškos kultūrinės edukacijos pasiūla.