Telefonas Klaustukas Sitemap
Naujienos iliustracija 2022 m. balandžio 21 d.

„Leidybiniai duomenys: metodinės rekomendacijos ir pavyzdžiai“ – antrasis pataisytas ir papildytas leidimas

Bet kurį leidinį atpažįstame iš jame pateiktų leidybinių duomenų, o taisyklingai pateikti leidybiniai duomenys leidžia rengti patikimus, suprantamus, randamus metaduomenis. Greitai randami metaduomenys yra svarbūs vartotojui, norinčiam įsigyti leidinius arba naudotis jais bibliotekose. Leidybinių duomenų pagrindu sudaromi bibliotekų katalogų ir duomenų bazių bibliografiniai įrašai, pateikiama spaudos statistika, sudaromi bibliografijos leidiniai ir kt. Suprasdami leidybinių duomenų svarbą Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos specialistai parengė leidybinių duomenų pateikimo leidinyje metodines rekomendacijas su pavyzdžiais. Jos padės ir pradedantiems, ir jau patyrusiems leidėjams taisyklingai pateikti svarbiausias žinias apie leidinį, ar jis būtų spausdintinis, ar elektroninis.

Antrajame pataisytame ir papildytame leidinyje metodinės rekomendacijos parengtos vadovaujantis naujausiais Lietuvos standartais, peržiūrėtos ir patikslintos svarbesnių leidybinių duomenų sąvokos.

Elektroninį leidinį PDF formatu galima atsisiųsti čia ›