Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
Naujienos iliustracija 2022 m. balandžio 21 d.

Ekspertai tarėsi dėl Martyno Mažvydo kūrybinio palikimo aktualizavimo

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje įvyko Ekspertinės konsultacinės dokumentų, susijusių su Martyno Mažvydo gyvenimu ir kūryba, paieškos darbo grupės susitikimas.

Pagrindinis 2021 m. pabaigoje Lietuvos valstybės istorijos archyvo iniciatyva sudarytos darbo grupės tikslas – skatinti Martyno Mažvydo biografijos ir kūrybinio palikimo tyrimus, sudominti jaunus mokslininkus ir tyrėjus ankstyvąja raštija.

Iki šiol Lietuvoje nėra tikslingai suformuotos kolekcijos ar specializuotos (bio) bibliografijos, dedikuotos Mažvydui ir kitiems pirmiesiems lietuvių raštijos kūrėjams, tad tarpinstitucinė mokslininkų iniciatyva galėtų paskatinti į XVI a. atsigręžti ne tik senosios raštijos, bet ir komunikacijos srities tyrėjus, galinčius analizuoti Mažvydo poveikį visuomenei iki šių dienų.

Susitikime buvo tariamasi, ką galėtų atlikti Nacionalinės bibliotekos ekspertai, kaupdami ir sistemindami informaciją apie Mažvydą, kaip pasitarnautų nacionalinės retrospektyviosios ir valstybinės einamosios bibliografijos darbai, kokias bendradarbiavimo kryptis su Lietuvos ir kitų šalių institucijomis labiausiai vertėtų skatinti.

Be to, pasidalinta atsakomybės sritimis ir diskutuota apie galimas projektų rengimo kryptis artėjant 2027-iesiems, kai minėsime 480-ąsias pirmosios lietuviškos knygos metines.

Ekspertinę konsultacinę darbo grupę sudaro dr. Ona Aleknavičienė (Lietuvos kalbos institutas), dr. Liucija Citavičiūtė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas), Virginijus Jocys (Lietuvos valstybės istorijos archyvas), prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė (Vilniaus universitetas) ir dr. Dainius Vaitiekūnas (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka). Susitikime taip pat dalyvavo dr. Jolanta Budriūnienė, dr. Tomas Petreikis  ir dr. Ingrida Veliutė.