Telefonas Klaustukas Sitemap
2022 m. gegužės 16 d.

Telšiuose baigėsi dar vienas kultūrinės edukacijos intervencijų projektas

Šį pavasarį Telšiuose įgyvendinta dar viena Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamo nacionalinės kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimo projekto dalis – kultūrinės edukacijos intervencijų projektas „Mokinių kūrybinių kompetencijų ugdymas per leidybinę veiklą“. Jį vykdė asociacija „Kūrybinės ateities idėjos“. Visus šiuos mokslo metus Telšių „Kranto“ progimnazijoje vykusiu projektu stengtasi įtraukti moksleivius į laikraščio leidybos procesą – nuo turinio kūrimo iki spaudos darbų.

Gegužės 12 d. renginyje kūrėjai, mokytojai ir moksleiviai pristatė projekto rezultatą – Telšių „Kranto“ progimnazijos laikraštį. Dalyviai dalijosi patirtimi, kaip jiems pavyko pagerinti lietuvių kalbos žinias, dailės ir naudojimosi informacinėmis technologijomis įgūdžius. Taip pat diskutavo apie mokyklos laikraščių ir žiniasklaidos svarbą.  

Įgyvendindama šį projektą, asociacija „Kūrybinės ateities idėjos“ sutelkė progimnazijos bendruomenę ir įvairių sričių kūrybos profesionalus – fotografą, redaktorių, žurnalistus ir tyrėjus – partnerystei, orientuotai į ugdymo pokyčius. Per projektą moksleiviai susipažino su svarbiausiais žurnalistikos principais, laikraščio leidybos etapais. Renkant medžiagą Telšių „Kranto“ progimnazijai aktualiems straipsniams, buvo atliekami specialūs interviu ir tyrimai, kuriais remiantis vėliau parengti straipsniai. Moksleiviai įsitraukė į laikraščio iliustravimo, fotografavimo ir leidinio maketavimo procesus.

Kultūrinės edukacijos intervencijų projektai – tai Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kartu su Kultūros ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijomis įgyvendinamo nacionalinės kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimo projekto dalis. Kultūrinės edukacijos intervencijas mokyklose įgyvendina penkios atvirą konkursą laimėjusios įstaigos. Į kultūrinės edukacijos intervencijų projektus šiais mokslo metais įtraukti 40 šalies mokyklų moksleiviai, mokytojai ir mokyklų bendruomenių nariai. Numatoma, kad visi kultūrinės edukacijos projektai bus baigti iki birželio vidurio ir įtrauks apie 1000 moksleivių bei 100 mokytojų.

Kultūrinės edukacijos intervencija apibūdinama kaip kūrėjų įtraukimas į formalųjį ugdymo procesą. Tai – kryptinga metodinė formaliojo ugdymo ir su juo susijusių problemų sprendimo veikla, grindžiama ilgalaikiu kūrėjų ir mokyklų bendradarbiavimu, stiprinančiu bendrąsias kompetencijas ir keičiančiu formaliojo ugdymo praktiką.

Nacionalinės bibliotekos vykdomo projekto „Kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimas“ tikslas – tobulinti kultūrinės edukacijos Lietuvoje sistemą siekiant stiprinti moksleivių ir pedagogų kultūrines kompetencijas, kūrybinį kritinį mąstymą, ugdyti kitus ateičiai būtinus gebėjimus. Projekto metu kuriama kultūrinės edukacijos administravimo platforma, telkiamas ir stiprinamas formaliojo ir neformaliojo švietimo kultūrinės edukacijos koordinatorių tinklas, didinama kokybiškos kultūrinės edukacijos pasiūla.