Telefonas Klaustukas Sitemap
Renaldas Gudauskas 2022 m. gegužės 17 d.

Prof. dr. R. Gudauskas paskirtas Valstybės apdovanojimų tarybos nariu

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda 2022 m. gegužės 11 d. dekretu Nr. 1K-966 paskyrė tris naujus Valstybės apdovanojimų tarybos narius. Vienas jų – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas. Gegužės 25 d. įvyko pirmasis tarybos posėdis, kuriame bibliotekos vadovas buvo išrinktas pirmininku.

Valstybės apdovanojimų taryba (toliau – Apdovanojimų taryba) yra visuomeninė patariamoji institucija valstybės apdovanojimų klausimais. Apdovanojimų tarybą trejiems metams sudaro Respublikos Prezidentas iš devynių ordinų kavalierių – Lietuvos Respublikos piliečių. Pirmą kartą trys nariai skiriami vieniems metams, trys – dvejiems, dar trys – trejiems metams. Apdovanojimų taryba rotacijos principu kasmet papildoma trimis naujais nariais. Apdovanojimų taryba svarsto apdovanojimui pateiktas kandidatūras, kitus su apdovanojimais susijusius klausimus ir savo išvadas teikia Respublikos Prezidentui.

Valstybės apdovanojimų tarybos nariai

  • Renaldas Gudauskas paskirtas Respublikos Prezidento 2022 m. gegužės 11 d. dekretu Nr. 1K-966
  • Valdas Steponaitis paskirtas Respublikos Prezidento 2022 m. gegužės 11 d. dekretu Nr. 1K-966
  • Edita Sužiedėlienė paskirta Respublikos Prezidento 2022 m. gegužės 11 d. dekretu Nr. 1K-966
  • Oskaras Koršunovas paskirtas Respublikos Prezidento 2020 m. birželio 8 d. dekretu Nr. 1K-315
  • Egidijus Jarašiūnas paskirtas Respublikos Prezidento 2020 m. rugpjūčio 20 d. dekretu Nr.1K-372
  • Arvydas Paukštys paskirtas Respublikos Prezidento 2020 m. rugsėjo 17 d. dekretu Nr. 1K-398
  • Algimantas Rimkūnas paskirtas Respublikos Prezidento 2021 m. balandžio 19 d. dekretu Nr. 1K-572
  • Vytautas Miškinis paskirtas Respublikos Prezidento 2021 m. balandžio 19 d. dekretu Nr. 1K-572
  • Giedrė Jankevičiūtė paskirta Respublikos Prezidento 2021 m. balandžio 19 d. dekretu Nr. 1K-572