Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2022 m. gegužės 20 d.

Rekomenduojamos knygos 20-ąjį kartą minimai Pasaulinei kultūrų puoselėjimo dienai

Prieš 20 metų UNESCO paskelbė gegužės 21-ąją Pasauline kultūrų puoselėjimo diena. Šia diena norima ne tik pabrėžti pasaulio kultūrų įvairovę, bet ir paskatinti tarpkultūrinius dialogus, siekiant visuotinės taikos, klestėjimo ir bendro pasaulio tobulėjimo. Ši iniciatyva yra ypač svarbi dabartinių dienų kontekste.

Pasaulinės kultūrų puoselėjimo dienos proga kviečiame susipažinti su šiais pasaulio ir Lietuvos kultūrai skirtais leidiniais. Visus leidinius galite rasti portale ibiblioteka.lt.

Knygos viršelisVingiuotas tautos kelias : kalba, raštas, valstybė / Bronislavas Juozas Kuzmickas. Vilnius : Versmė, 2021.

Knygoje apibūdinamos esminės lietuvių tautos tapatumo sritys: raštija gimtąja kalba ir valstybė. Parodoma, kad jų plėtra kurį laiką menkai viena su kita siejosi. Tik 1918 m. vasario 16 d. paskelbus Lietuvos Nepriklausomybės Aktą, lietuvių kalba ir valstybingumas tapo viena istorine tėkme.

 

Knygos viršelisSeptyni saulės veidai : pirmoji pažintis su Japonija / Aurelijus Zykas. Vilnius : Aukso pieva, 2021.

Antroji dr. A. Zyko kelionių knyga apie Japoniją pristato Tekančios saulės šalies kultūros ir gamtos paveldą. Remdamasis turtinga savo gyvenimo ir kelionių Japonijoje patirtimi, autorius kviečia į septynis skirtingus šalies regionus. Japonijos kultūros, istorijos, meno bruožus jis atskleidžia vedžiodamas skaitytoją po magiškas šventyklas, sodus, pilis, kalnuose slypinčius kaimelius, įspūdingus didmiesčius, stotis ir net... šurmuliuojančias sankryžas.

 

Knygos viršelisGeografija transe / Goda Juocevičiūtė, Raimondas Dikčius. Vilnius : G. Juocevičiūtė, 2022.

Tai septynių dalių knyga apie pasaulį, kuris jau nyksta savaime arba yra tyčia sparčiai naikinamas ir pasmerktas pražūti. Remdamiesi kanoniniais Rytų tekstais ir asmenine patirtimi, autoriai rengia magišką kelionę iš Rytų į Vakarus, iš Azijos į Europą: po Rytų miestus ir šventyklas, pas keistus vietos personažus, į senųjų kultūrų gilumą, net po anapusinio pasaulio užkulisius.

 

Knygos viršelisEuropean thought and culture, 1350–1992 : burdens of knowing / Michael J. Sauter. London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2021.

Knygoje tiriamos 1350–1992 m. pagrindinės Europietiško mąstymo srovės, jos perteikiamos remiantis dviem pagrindiniais aspektais – kultūra ir laipsnišku mąstymo atsitraukimu nuo praeityje galiojusių religinių ir filosofinių suvaržymų.


Knygoje iškeliama mintis, kad Europos žemyno istorija negali būti traktuojama pagal tradicinius geografinius principus – turime suprasti Europos intelektinę istoriją kaip kultūrą, kuri pati apibrėžė savo vietą, o ne vietą, kuri sukūrė tam tikrą kultūrą.

 

Knygos viršelisImperatyvas: pokalbiai Liaskose / Krzysztof Zanussi, Aleksandr Krasovickij. Vilnius : Vaga, 2020.

Krzysztofas Zanussis – pasaulinio garso lenkų kino režisierius, scenaristas ir rašytojas, gavęs daug tarptautinių apdovanojimų, tarp kurių ir Venecijos „Auksinis liūtas“. Aleksandras Krasovickis – Ukrainos leidyklos „Folio“, kurioje ukrainiečių kalba pasirodė visos K. Zanussio knygos, vadovas ir vyriausias redaktorius.

Jųdviejų knygoje pinami ir plėtojami filosofiniai pamąstymai apie Europos ir pasaulio likimą, sudėtingus laisvės, moralės, religijos ir progreso tarpusavio ryšius, krikščioniškąją civilizaciją ir kultūrą.

 

Knygos viršelisSenovės lietuvių mitologija ir religija / Pranė Dundulienė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2021.

Monografijoje tyrinėjama senovės lietuvių ir iš dalies kitų baltų mitologija bei senoji religija. Remiantis lyginamąja istorine metodologija ir archeologijos, raštijos, kalbos, etnografijos šaltinių medžiaga, ypač mitologinės tautosakos ir liaudies kūrybos analize, atskleidžiama religinių pažiūrų, kulto apeigų ir svarbesnių dievų genezė, jų transformacija įvairiais socialiniais ir ekonominiais laikotarpiais skirtinguose kultūros arealuose.