Telefonas Klaustukas Sitemap
Naujienos iliustracija 2022 m. gegužės 25 d.

W. Wielhorskio dienoraštis pristatytas Tarptautiniame lituanistų kongrese Vroclave

2022 m. gegužės 19–20 d. Vroclavo universitete, Lenkijoje, šeštąjį kartą vyko Tarptautinis lituanistų kongresas. Renginyje pristatyti „Władysławo Wielhorskio 1915–1917 metų dienoraščio“ leidimai lenkų ir lietuvių kalbomis. Leidinį pristatė jo sudarytojas, įžanginio teksto ir komentarų autorius Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Lituanistikos skyriaus tyrėjas dr. Tomaszas Błaszczakas. Pristatymas buvo skirtas VI tarptautinio lituanistų kongreso dalyviams, po pandemijos pertraukos vėl susirinkusiems į Vroclavo universitetą diskutuoti ir pasidalinti naujausiais tyrimų rezultatais Lietuvos istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, Lietuvos kultūros, Lietuvos ir Lenkijos kultūrinių ryšių tematika.

Władysławo Wielhorskio dienoraštis rašytas Pirmojo pasaulinio karo metais Žemaitijoje, Balčių dvare (dab. Raseinių r., Nemakščių sen.). Dienoraščio autorius – iš Voluinės kilęs, studijas Krokuvos Jogailos universitete baigęs jaunas ekonomistas, po gero dešimtmečio tapsiantis vienu svarbiausių XX a. Lenkijos lituanistų, padarysiantis labai didelę įtaką Lietuvos įvaizdžio Lenkijoje formavimui.

Tekstas išskirtinis ne tik dėl ryškios autoriaus asmenybės. Dienoraštis yra įdomus ir kaip istorinis dokumentas, ir kaip karo metų išgyvenimų liudijimas. Tai unikalus to laikotarpio šaltinis, atskleidžiantis Pirmojo pasaulinio karo metų Žemaitijos dvaro kasdienybę, autoriaus vaizdingai papildytą įspūdžiais apie okupacinę valdžią, karo įvykių eigos interpretacijomis, vizijomis apie politinę Lietuvos ir Europos ateitį.

Rankraštis prieš kelerius metus buvo atrastas Nacionalinės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriuje. 2019 m. jis paskelbtas pirmuoju iš bibliotekos rankraštyne saugomų dokumentų, kurį planuojama išleisti serijoje „Iš Nacionalinės bibliotekos archyvų“. Lenkų kalba rašytą tekstą meistriškai išvertė Irena Aleksaitė, leidinį sudarė, įžanginį tekstą ir komentarus jam parengė Nacionalinės bibliotekos Lituanistikos skyriaus tyrėjas dr. T. Błaszczakas, kruopščiai redagavo to paties skyriaus darbuotoja Asta Miltenytė.

Nors lietuvių ir lenkų kalbomis išleistus leidinius skiria vos vieni metai, juose esti ir turinio skirtybių. Dienoraštis lenkų kalba papildytas platesniais komentarais apie autoriaus minimas geografines vietoves, istorinius įvykius ir asmenybes, kurios Lenkijos skaitytojams, priešingai nei Lietuvos, nėra savaime suprantami dalykai. Įdomu, kad rengiant dienoraštį lenkų kalba įsitraukė ir W. Wielhorskio anūkė, pasidalijusi dokumentais ir nuotraukomis iš šeimos archyvo, šie leido patikslinti kai kuriuos egodokumente minimus faktus ir asmenybes.

Iš arčiau susipažinti su leidiniu ir rankraščiu galima jam skirtoje vieno eksponato parodoje.