Telefonas Klaustukas Sitemap
Naujienos iliustracija 2022 m. gegužės 25 d.

Nacionalinė biblioteka išleido „LIBIS analizinių įrašų sudarymo metodiką“

Gegužės pabaigoje Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kartu su Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių apskričių viešųjų bibliotekų specialistais parengė ir išleido elektroninį leidinį „LIBIS analizinių įrašų sudarymo metodika: integruojamasis išteklius“ (DOI: https://doi.org/10.51740/mp.55).

Šios metodikos tikslas yra pateikti pagrindines analizinių bibliografinių įrašų rengimo taisykles kuriant įrašus modernizuotoje Lietuvos integralioje bibliotekų informacijos sistemoje (LIBIS): UNIMARC/B formato laukų užpildymo taisykles (UNIMARC forma ir specialiuoju šablonu), taip pat ir naujųjų UNIMARC/B formato laukų, susijusių su Tarptautinio standartinio bibliografinio aprašo (ISBD) pakeitimais ir elektroninių išteklių duomenimis, reikšminių žodžių sudarymo ir pateikimo principus, atrankos kriterijus, pateikti bibliografinių įrašų pavyzdžius ir iliustruoti laukų, polaukių rašymo pavyzdžiais naujoje, modernizuotoje LIBIS.

Metodiką sudaro 3 dalys ir priedai. Pirmoje dalyje „Išteklių sudedamųjų dalių bibliografinių įrašų sudarymo taisyklės“ pateikta analizinio bibliografinio įrašo kūrimo eiga, LIBIS naujovės kuriant įrašus Jungtiniame kataloge, UNIMARC/B laukų rašymo taisyklės su pavyzdžiais iš Jungtinio katalogo.

Antroje dalyje „Reikšminių žodžių nustatymas ir pateikimas bibliografiniame įraše“ išdėstytos reikšminių žodžių funkcijos, jų sudarymo principai, aprašyta paieška pagal reikšminius žodžius.

Trečia dalis „Išteklių ir jų sudedamųjų dalių (straipsnių atrankos principai“ skirta aprašomų išteklių tipams, atrankos kriterijams.

Prieduose pateikti Atsakomybės bloke (700, 701 ir 702 laukuose) pateikiamiems asmenvardžiams naudojami santykio kodai, santykio kodų naudojimo pavyzdžiai, skyryba ir rašyba, bibliografiniame įraše vartojamos metų, mėnesių, žymų santrumpos, išplėstos santraukos rengimo metodiniai nurodymai.

Metodika skirta Lietuvos bibliotekų katalogų ir duomenų bazių rengėjams, kuriantiems analizinius (sudedamųjų dalių) įrašus LIBIS iš bet kokio tipo ištekliaus (laikraščio, žurnalo, tęsiamojo ištekliaus, knygos, natų rinkinio, elektroninio ištekliaus, audiovizualinės laikmenos).

LIBIS analizinių įrašų sudarymo metodika: integruojamasis išteklius