Telefonas Klaustukas Sitemap
Naujienos iliustracija 2022 m. gegužės 26 d.

Publikacija apie Mato Šalčiaus dienoraštį žurnale „Istorija“

Pasirodė naujas Vytauto Didžiojo universiteto mokslo darbų žurnalo „Istorija“ (2021, t. 124, Nr. 4) tomas. Jame išspausdinta Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Lituanistikos skyriaus darbuotojos dr. Aridos Riaubienės publikacija „Laikmečio aktualijos Mato Šalčiaus 1923 metų dienoraštyje“.

Publikacija parengta remiantis Nacionalinės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriuje saugomu Mato Šalčiaus dienoraščiu, rašytu 1923 m., gydantis vienoje iš Karaliaučiaus klinikų. Straipsnį papildo dienoraščio ištraukos. Publikacija – Nacionalinės bibliotekos vykdomų mokslinių tyrimų sklaidos ir populiarinimo veiklos dalis. Nacionalinė biblioteka, leisdama spausdintinius ir elektroninius leidinius, ne tik aprūpina bibliotekų bendruomenę profesine literatūra, bet ir pristato bibliotekoje vykdomų mokslinių tyrimų rezultatus.

 „1923 m. Matas Šalčius, pavargęs nuo įvairių problemų, penkis mėnesius gydėsi vienoje iš Karaliaučiaus klinikų. Tuo metu jis rašė dienoraštį, kuriame, be savo asmeninių išgyvenimų, akcentavo Klaipėdos krašto sukilimo reikšmę tarpukario Lietuvos politiniame gyvenime, rašė apie Karaliaučiuje buvusią politinę įtampą lietuvių atžvilgiu Klaipėdos kraštą prijungus prie Lietuvos. Dienoraštyje Šalčius pateikė vertingos informacijos, susijusios su Lietuvos generaliniu konsulatu Karaliaučiuje, ten dirbusiais žmonėmis, organizuotais renginiais. Stiprindamas sveikatą, Šalčius domėjosi to meto Lietuvos politinio gyvenimo aktualijomis: dienoraštyje apžvelgiami nesutarimai tarp I Seime (1922–1923) buvusių partijų narių, pabrėžiamas tautinių mažumų nedalyvavimas parlamentinėje veikloje, rašoma apie jaunos valstybės valdininkijos aparatą“, – apibendrinama publikacijos anotacijoje.

Nuoroda į visą tekstą ›